Poslední pomoc muži bez domova

Ani Slatiňanům se nevyhnuly problémy s lidmi bez domova. Jeden konkrétní krok byl učiněn s mužem, který často přespával na autobusových zastávkách ve Slatiňanech. Jednalo se o občana našeho města, proto mu starosta města Jan Brůžek vyjednal možnost dočasného ubytování v ubytovně Spartaku, opatřil mu oblečení a pečovatelskou službu, kterou si byl schopen hradit sám.

S ohledem na vážný zdravotní stav muže bylo plánováno umístění v hospicu nebo jiném zařízení se zdravotní péčí, avšak muž zemřel. Někdy pomoc nepřijde úplně včas, někdy ta pomoc není možná nebo o ni dotyčný nestojí. Tento pán pomoc vítal, děkoval za ni a měl možnost odejít důstojně. Na autobusové zastávce mu v den úmrtí hořela svíčka.1

  1. Ozvěny 2/2023  Jana Švecová, ■ POMOC MUŽI BEZ DOMOVA[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.