Poslední zastupitelstvo jednalo o situaci s uvažovaným Seniorparkem v Presích

Vybudování domu pro seniory v Presích je jeden z bodů volebního programu starostovy SNK. Jednání vzniklo dopisem firmy městu, ve kterém žádá o odkoupení pozemku pro seniorpark (v žádosti je však uvedené chybné číslo parcely).

Výňatky ze zápisu rozpravy na zastupitelstvu 24.9.2019 :

Žadatel požádal Město o prodej parcely, ale parcela, kterou uvedl v žádosti, není v majetku města. Je potřeba jim ale odpovědět.

O prodeji pozemků se jedná proto, že pozemek jsme získali od pozemkového fondu a dle stanovených podmínek byl určen pouze na ubytovací dům pro seniory. Žadatel se na
nás obrátil s tím, že buduje domy pro seniory. Domy pak nabízel do majetku města. Na tomto pozemku nám v tuto chvíli zůstala nevratná kauce ve výši 1,3 mil. Kč. Zastupitelstvo nechtělo dopředu prodat pozemek, ten se měl prodat až po kolaudaci domu pro seniory. Také bylo zohledněno, kolik bytů poté město může žádat do svého vlastnictví. Bylo to v době, kdy nebyly dotační tituly. Město by tak nepřišlo o možnost umístit seniory ze Slatiňan.

Byli tu 2 zájemci, ale ten druhý se nijak nevyjádřil.

Senior parky řeší pouze to, že si lidé koupí malometrážní byty. Péči o seniory si musí zajistit rodina sama. Senior parky nepatří do kategorie péče o seniory. Výše měsíčních nákladů na bydlení činí cca 13.000,- Kč. Takové bydlení by
nebylo primárně pro občany Slatiňan.

Dle územního plánu je pozemek určen pro územní vybavenost. V novém územním plánu je navržen jako pozemek pro bydlení, ale Orgán ochrany půdy Pardubického kraje dal tomuto návrhu zamítavé stanovisko (I. kategorie bonity půdy). Takže pokud to zůstane jako nyní, bude to pozemek pro územní vybavenost a město by tam mohlo postavit
dům pro seniory, tedy občanskou vybavenost

V minulosti proběhla prezentace Senior parku, kde byly
pouze bungalovy pro seniory. Potom jim předložili studie, kde se objevily navíc bytové domy pro zaměstnance, které na začátku nebyly vůbec navrženy. Je to historie, jmenuje se to stejně, ale vlastník je jiný. Zastupitelstvo by dostalo veškeré podklady a rozhodně by se o tom v budoucnu jednalo.

Dále upozorňuje, že došlo k prodeji staré budovy kláštera, což zahrnuje stejnou cílovou skupinu, jako případně nově vzniklý Senior park. Nebudeme přeci stavět něco, co možná vznikne
z budovy starého kláštera.

Vítězslav Kolek – byl na návštěvě s Mgr. Chalupníkem v jednom Senior parku. Když se tady o tom před časem jednalo, tak už byl seznam zájemců o bydlení v Senior parku. Zařízení vypadalo dobře, uměl by si představit, že by tam trávil stáří. Není tam ale pečovatelská služba, je to pouze o tom, že senioři jsou v kolektivu a nejsou sami. Mají to jako byznys v této oblasti podnikání.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.