Posouzení hladin rybníků v Kunčí od Ekomonitoru

Zpráva vypracovaná na žádost Města.

Původní vodoprávní rozhodnutí ze dne 20/01/05 po opravě ze dne 8/2/05 pro Návesní rybník:

  • Nadmořská výška (Bpv) Pevný bod – vrch beton. požeráku 282,80 (+0 cm)
  • Normální hladina shodná s kótou bezpečnostního přepadu 281,90 (-90 cm)
  • Max hladina (při velké vodě) 282,00 (-80 cm)

Referenční body viz tabulka č.2:

  • referenční bod vršek starého stavidla 282,65 m n.m. (+0 cm) odpovídá 282,80 m n.m. z vodoprávního zaměření (rozdíl 15 cm v nadmořské výšce zřejmě ovlivňuje aktuální tlak vzduchu a použitý přístroj).

Problematiku opakovaného zatápění sklepů je možno posuzovat dle zákona 254/2001 Sb o vodách, který je rozhodný pro daný problém. V něm je uvedeno v §6 odstavec 3: při obecném nakládání s povrchovými vodami se nesmí zhoršovat odtokové poměry a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných Dále v §12 změna povoleni písmeno b) dojde-li při vykonání povolení k nakládání s vodami k poškození práv jiných, provede vodoprávní úřad změnu povolení.

Výšky podlah v některých nemovitostech:

282,34 čp. 16 podlaha sklepa (-31 cm pod stavidlem)
282,47 čp. 17 podlaha sklepa (-18 cm)
282,17 čp 51 podlaha sklepa (-48 cm)
281,95 čp 13, podlaha sklepa (-70 cm) –  25cm nad max hladinou 281,70 – tedy spád pro odtok vody 25 cm na 50 m. Do r. 2019 po zabetonování přepadu je maximální=normální a skutečná maximální(krátkodobá) je 281,80 a spád pouhých 15 cm
282,93 čp 12 – podlaha stodoly (+28 cm)

Historické vodohospodářské objekty

  • 281,54 (-111 cm) PP – původní přepad (jalový přepad), kamenný přepadový práh, -6 cm pod doporučenou a – 16 cm pod přepadem z 2019
  • 281,60 (-105 cm) ústí kanalizace, dno betonové trubky = doporučená normální hladina (níže)

V případě, že sklep bude delší dobu zatopen, hrozí poškození statiky nejen sklepa ale i nemovitosti nad ním. K tomuto stavu naštěstí doposud nedošlo.

Tabulka č5 – nově navržené

  • Normální hladina shodná s kótou bezpečnostního přepadu 281,60 (-105 cm)
  • Max hladina (při velké vodě) 281,70 (-95 cm)

na tyto hodnoty -95/-105 byly vyrobeny a nainstalovány měrky – viz foto

Návesní rybník v Kunčí, měrka pro max. hladinu na stavidle

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.