Téma: Inventarizace stromů

Jde o posouzení stavu vybraných stromů ve Slatiňanech, které probíhá etapově již od r. 2017, kdy arborista Michal Kindl hodnotí stav stromů ve vybraných lokalitách a následně, na základě stavu stromů, navrhne opatření (zda ošetřit, jak ošetřit, nebo zda kácet).

Stromy jsou vždy jednotlivě v každé lokalitě očíslovány a posouzeny. Veškeré údaje jsou pak zapsány v tomto posouzení jednotlivě ke každému stromu v dané lokalitě.

Jde to interní dokumenty města. Občan může přijít na úřad do nich nahlédnout.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.