12 stromů v ulicích Jiráskově a T.G. Masaryka půjde k zemi

V r. 2019 bylo arboristou provedeno odborné posouzení stromů v ulici Jiráskova a navazující části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech, na jehož základě byly stromy v této lokalitě v letech 2021 a 2022 ošetřeny. V březnu 2023 bylo provedeno opakované posouzení stromů v dané lokalitě. Hlavním úkolem obou posouzení bylo zaměření se na provozní bezpečnost stromů, stanovení jejich perspektivy na stanovišti a návrh opatření v příslušné naléhavosti.

U části stromů jsou narostlé nestabilní sekundární koruny po sesazení v minulosti, kořenový systém stromů je narušen výkopovými pracemi a v r. 2022 byly polámány vlivem povětrnostních podmínek. Vlivem těchto faktorů došlo u stromů k rozsáhlým houbovým infekcím a rozvoji dutin, které snižují jejich bezpečnost i estetickou perspektivu.

Z celkově 38 ks posouzených stromů bylo arboristou navrženo 12 ks nebezpečných stromů k pokácení, 23 ks k ošetření nezbytnými řezy pro udržení jejich aktuální provozní bezpečnosti a 3 ks bez zásahu.

Na základě provedeného posouzení a následného jednání vedení města Slatiňany s dotčenými orgány včetně orgánu státní památkové péče dojde v první fázi v nejbližších dnech k pokácení 5 ks nejnebezpečnějších stromů. Následovat bude zajištění podkladů pro pokácení ostatních navržených nebezpečných stromů a ošetření zbylých stromů.

Město Slatiňany se těmito kroky snaží zajistit bezpečnost občanů a návštěvníků města. Vzhledem k tomu, že stromy mají nízkou perspektivu, město Slatiňany v současné době hledá cestu, jak pokácené stromy nahradit a jakým způsobem celou alej obnovit.

Děkujeme za pochopení.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.