Téma: Omlazení keřů v ulicích

Ve Slatiňanech je vysazeno velké množství keřů, které jsou v současnosti 2-3× ročně zmenšovány řezem. Jsou to většinou živé ploty mezi chodníkem a  silnicí, v  součtu celkem asi 1,5 km! Tento stav už je díky velké pracnosti nadále neúnosný a je třeba hledat jiná řešení. Cílem je dosáhnout stavu, kdy tam, kde je třeba živý plot, po rostou dřeviny, které potřebné výšky dosahují samy i  bez řezu.

Keře ponechané vlastnímu vývoji jsou přirozeně krásné, pravidelně kvetou a potřebují daleko menší údržbu než stříhané živé ploty. U některých nyní řezaných keřů lze k tomuto stavu přejít úplným zmlazením – seříznutím keřů u země. Ty obrazí a asi po 2-3 letech dosáhnou své přirozené výšky a habitu.

Důležitý je u této práce včasný termín – nejlépe těsně před začátkem rašení, aby veškerou energii mohly rostliny věnovat vytváření nových výhonů.

Letos dojde ke  zmlazení keřů v ulici Nádražní, na sídlišti v ulici Švermova a na ulici T. G. Masaryka podél parku J. Johna. V  ulici Nádražní se jedná hlavně o  velké jednotlivé keře tavolníků. Keře se seříznou těsně nad zemí, nechají se znovu obrůst a v dalších letech se budou ošetřovat nejdříve vystříháváním nejslabších výhonů úplně u země a poté, co dorostou konečné výšky, se budou vystříhávat pouze celé větve, které zasahují do silnice – také zcela u země. Tak se docílí přirozeného tvaru keře a každoročního kvetení při nejmenší potřebě údržby.

V ulici Švermova jde o starou směsici původní výsadby a  pozdějších náletů. Živý plot je přestárlý, nevzhledný, zadržuje odpadky a ani po seříznutí už nebude krásný, protože různé druhy dřevin v něm vyrostou různě vysoko. Výsadba keřů pod kulovitými javory je nevhodná, protože konkuruje stromům odběrem vody. Řešením je v předjaří keře seříznout u země, nechat 2 roky růst a poté je zcela odstranit. Mezitím založit u silnice záhon, ve kterém budou vysazeny keře dorůstající nižší velikosti. Pod javory už keře nesázet. Dojde tím k  optickému zvětšení prostoru pro obyvatele sídliště, silnice bude odcloněna keři a odpadne potřeba opakovaného řezu
stávajícího živého plotu.

V  ulici T. G. Masaryka roste po  východní straně parku J. Johna pruh nízkých tavolníků. Po  seříznutí keřů bude následovat vypletí porostu, pohnojení a zamulčování borkou. Pak se keře nechají dorůst do konečné velikosti tak, aby keře mohly svou šířkou zakrýt celý pruh mezi silnicí a chodníkem a nevznikaly tak volné prostory pro plevely.

Na některých místech ve městě zůstanou stávající stříhané živé ploty – např. v ulici T.G. Masaryka od kruhového objezdu po semafor nebo v  ulici Schmoranzova, někde se keře přestanou stříhat – např. u benzínové pumpy, kde rostou nízké tavolníky.
Před vlakovým nádražím bude prostor řešen celkovou rekonstrukcí. Zde dožívající a  už nebezpečné stromy a  jednotvárné stříhané živé ploty budou odstraněny a budou zde vysazeny nové stromy a volně rostoucí keřové skupiny.

Čas a  finance uspořené díky postupné přeměně živých plotů na  nestříhané lze pak věnovat nově vzniklým trvalkovým záhonům a  novým výsadbám dřevin. Není třeba se bránit změnám. Zeleň ve  městě roste a  je třeba s  ní průběžně pracovat. „Zahradník má tvrdé srdce a ostrou sekeru v ruce.“ Výsledkem je prostor na nové výsadby a  v  konečném důsledku věkově rozrůzněné vitální porosty.

Odkaz: Ozvěny 2022/2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.