Povinnosti veřejného autobusového dopravce

Povinnosti dopravce stanovuje smlouva s objednatelem, v našem případě s krajským úřadem. Každý dopravce může mít teoreticky podmínky jiné, ale napříč republikou se dosti podobají.

Takže máte-li pocit, že váš autobusový dopravce nesplnil některou z těchto a vadí-li vám to, tak podle zásady „kde není žalobce, tam není soudce“:

 1. upozorněte řidiče a pokud to nepomůže, tak
 2. dopravce nebo přímo
 3. odbor dopravy na kraji.

Máme právo na kvalitní linkovou dopravu, protože většinu spojů platíme z našich peněz (které kraj akorát spravuje).

Pro ilustraci podmínky z jedné smlouvy *1 jednoho dopravce z roku 2017:

 • minimálně 14°C max. 15 min po vyjetí – sankce pro dopravce 1000 Kč za každé zjištění;
 • úplný zákaz kouření ve vozidle a to i před jízdou – 1 000 Kč.
 • obsloužení všech zastávek ve stanoveném pořadí na daném spoji – 500 Kč za spoj;
 • neodjetí celého spoje – 30 Kč/neodjetý km;
 • nepředložení seznamu neodjetých a zpožděných spojů vč. uvedení příčiny – 300 Kč;
 • neuvedení spoje v seznamu 5ooo Kč za každý neuvedený spoj;
 • odjezd vozidla z výchozí zastávky v souladu se schváleným jízdním řádem – 500 Kč;
 • vyčkat příjezdu autobusového nebo vlakového spoje uvedeného v seznamu zaručených přípojů – 5oo Kč za každé porušení;
 • nepředání jízdenky cestujícímu – 5oo Kč;
 • funkční odbavovací zařízení do druhého dne – 5000 Kč;
 • dopravce je povinen provádět přepravní a tarníkontroly dle stanovené četnosti – při nedodržení 5000 Kč.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.