Povodí chce rekonstruovat nábřeží u pošty

Stěny nábřeží z pískovcových kvádrů má v úmyslu rekonstruovat jejich vlastník, tedy státní podnik Povodí Labe.

První varianta byla, že by pískovcové kvádry byly nahrazeny jakousi betonovou imitací. Proto tomu však je jak město, tak i někteří občané, protože pískovec je v našem městě tradiční a je jistě škoda se ho jen tak zbavovat a nahrazovat betonem.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.