Povolební prohlášení Sedmy

Sedma zveřejnila prohlášení k volbě starosty a rady.

Daniel Vychodil v něm vysvětluje postup vyjednávání a důvody nedohody s SNK a ODS+TOP09. Dále deklaruje, že Sedma bude aktivní opozice po celé volební období, tedy že bude po celou tuto dobu sledovat a komentovat dění. Informace bude zveřejňovat na svém webu a Facebooku.

3 komentáře u „Povolební prohlášení Sedmy“

  1. Vážení spoluobčané, přátelé,
    Dovolujeme si reagovat na některé velmi nepřesné informace uvedené v Povolebním prohlášení Sedmy a které předává našim spoluobčanům.
    ODS a TOP 09 získala v letošních volbách do zastupitelstva města Slatiňany 22 procent hlasů. Po vyhlášení výsledků voleb jsme oslovili vítěznou Sedmu, abychom se pokusili porovnat naše volební programy a dohodnout tak podmínky pro dobrou spolupráci na nadcházející 4 roky. První jednání o programu dne 8.10.2018 ukázalo, že neexistují zásadní rozpory a byli jsme vstřícní ke kompromisu v některých bodech programu. V závěru jednání se nás Sedma zeptala, jaké preferujeme rozložení v radě města. Sdělili jsme, že na základě výsledku voleb preferujeme poměr 4 radní Sedma a 3 radní ODS a TOP 09. s tím, že o starostovi a místostarostovi se bude jednat na dalším jednání. Na tomto jednání nepadl ze strany Sedmy žádný požadavek na jejich obsazení funkce starosty i místostarosty. O to více jsme byli překvapeni, když jsme se 12. října dověděli z Chrudimského deníku o požadavcích Sedmy na obsazení postu starosty i místostarosty. Na dalším společném jednání dne 15.10. nám Sedma sdělila, že preferuje trojkoalici ve složení starosta, místostarosta a další radní za Sedmu, 2 radní za SNK ED a 2 radní za ODS a TOP 09. Byli jsme překvapeni, že na funkci starosty nenominovala Sedma svého lídra kandidátky Dana Vychodila, ale pana Brůžka. Toto trojkoaliční uspořádání jsme nepovažovali za rozumné řešení. Jsme přesvědčeni o tom, že je důležité, když je zřejmé, jaké strany vedou radnici a kdo je v opozici. Opozice plní vždy jistou kontrolní funkci. Součástí naší změny byl požadavek na naše důstojné zastoupení ve vedení radnice v podobě místostarosty a dalších dvou členů rady, které odpovídalo výsledku voleb (7 mandátů Sedma, 5 mandátů ODS a TOP 09 ) Sedma tento požadavek vyslechla a navrhla další termín schůzky na 18.10. s tím, že nesouhlasí s personálním výběrem našeho člena rady.
    Dne 18.10.2018 nám však bylo prostřednictvím e-mailu striktně oznámeno panem Brůžkem, že vzhledem k odlišným představám o vedení města a personálním obsazení ukončují s námi jednání a domluvenou schůzku ruší.
    Musíme zde zdůraznit, že jsme v jednáních o personálním obsazení radnice předkládali pouze jeden návrh, jak je výše uvedeno, (společné jednání 18.10.2018 ) a své návrhy jsme neměnili, jak uvádí Sedma ve svém prohlášení.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.