Návrh: Požadovat třísložkovu cenu za svoz směsného odpadu

Cena za svoz může být jednosložková – jen za hmotnost nebo za svozový den nebo za svoz jedné nádoby.

Lepší je dvojsložková cena, která zohlední jak počet svezených nádob, tedy náročnost svozu, a zároveň skutečné množství odpadu, ze které se platí např. i státu (obci) daň (popelnice nejsou vždy plné).

Ale i dvousložková cena má nedokonalost, protože ani samotné náklady za svoz jsou dány jen zčásti počtem svezených nádob. Když to auto vyjede a sveze za ten den jen 100 nádob, tak náklady nebudou 10x menší, než když sveze 1000 nádob, ale třeba 3x menší. A to zpětně bude ovlivňovat chování té svozové firmy a ta třeba bude ještě méně než teď odmítat např. plasty v popelnici, anebo jí to bude nutit zbytečně navýšit cenu na jeden svoz, protože nevědí, jestli počet těch svozů opravdu neklesne třeba na 500, což by při téhle konstrukci ceny prostě bylo pro ně už prodělečné.

Proto navrhuju zapracovat třísložkovou cenu a cenu za svoz rozdělit na a) za každý den svozu b) za svezenou nádobu. Třetí složka je skutečné množství odpadu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.