Poznámky z veřejného seznámení s projektem chodníku ve Švermově ulici

Účastníci

Předmět

Projednání návrhu situace nové stavby chodníku od Društevní po Bonet. Sporný úsek před bytovkami 753-756 je vynechán, resp. odložen na neurčito.

Osvětlení se bude řešit v následném projektu po celé ulici od Vítězství až po TGM. Budou použita LED svítidla stejného typu jako jinde ve Slatiňanech.

Témata

 1. Majitel prázdné parcely (z Licibořic) na křižovatce s Jungamnnovou požaduje také sjezd na Švermovu – policie požaduje vyjádření města
  1. město není proti
 2. stromy ve Švermově ohrožené kácením kvůli chodníku

  Vsakováni dešťové vody z chodníku spíš než odvádění do kanalizace:

  1. po délce chodníku jsou projektovány vsaky
  2. na připomínku p. Urválka prověříme, jestli pojmou i vodu ze silnice, která se nyní vsakuje do krajnice pod budoucím chodníkem, aby nevznikaly louže (Hoffman)
  3. Co chodník udělat v celé délce kolem stromů a silnici rozšířit, jako se podle projektu rozšíří silnice u křižovatky s Jungmannovou? (Mandys)
   1. mohly být soukromé pozemky a nemuselo se tam rozšíření vejít, je to potřeba prověřit (Šťatný) (kat. mapakatastr)
   2. v napojení vznikne prasklina
   3. zvýšilo by to nějak cenu projektu
   4. chodník nebude tolik potřeba po zprovoznění obchvatu – plánováno přelom 2021-22 klesne provoz natolik, že tam nebude skoro nic jezdit a chůze po silinici bude bezpečná
  4. nová parkovací místa před bytovkou 753 a 754 ve Švermově ulici

   Co rozšířit parkoviště u sídliště, aby bylo parkoviště před 753-756 snáze průchodné

   1. pozemky už jsou města, takže by to dělalo město
   2. sídliště vyžaduje celkové přestavění, chtělo by to plán celkové rekonstrukce, než se začnou nesystémově opravovat jednotlivosti (které by se pak třeba musely zbourat) (Šťastný)
   3. je ale otázka, kdy se rekonstrukce sídliště dostane do plánu akcí 
   4. Projekt rekonstrukce sídliště by se mohl zpracovat na účet dotace pro koncepční dokumenty, kterou se nám podařilo teď získat (Šťastný)
   5. Parkovací místa mohou vzniknout v budoucnu např. na místě dosluhující trafostanice VN (Hoffman)
  5. chodník Švermova a kácení jen část stromů před bytovkami
   chodník Švermova a kácení jen část stromů před bytovkami

   Vybudovat chodník ve Švermově ulici po levé straně a jen proti půlkou bytovky ho odklonit?

   1. ne, to by byl kočkopes, před bytovkami by se zmenšilo parkoviště, lidi by stejně nechodili přes to parkoviště a pokračovali by podle stromů po silnici (Hoffman, Šťastný)
  6. Co snížit maximální rychlost ve Švermově ulici kolem bytovek na 30km/h?
   1. Policie bude požadovat retardér (Hoffman, Šťastný)
   2. Retardér v žádném případě (Urválek)
   3. bez retardéru značku budou řidiči ignorovat (Šťastný)
  7. Je plánovaný chodník na pozemcích města?
   1. ano, jen osvětlení bude na jednom místě poblíž Bonetu na soukromém, ale je domluvené vyřeší se věcným břemenem [sestry]
  8. Co vykácet aspoň živý plot pod spornými stromy (před 753-754) na místě vynechaného chodníku, aby měli chodci kam uskočit před auty?
   1. plot je obyvatel bytovky – už ho zužovali kvůli rozhledům ze svých aut (ne kvůli chodcům) (Mandys)
   2. je to zbytečné, chodci stejně nepůjdou mimo asfalt, spolehá na auta, že se vyhnou (p.Urválek)
  9. Živý plot před bytovkami 748, 749 bude odstraněn a posunut, stromy jsou z roku 1984, ale žádný by neměl být kácen
  10. Kdy se počítá s obnovením otázky doplnění chodníku ve vynechané části?
   1. V tomto volebním období to řešit nepočítáme, příští vedení to mohou kdykoliv otevřít. Možná až ty stromy dožijí, teď jim je asi 25 let (Šťastný)
   2. Nicméně Vo se bude stavět tak, jakoby ten chodník byl na místě těch stromů, aby ho nebylo nutnou pak přesouvat nebo nepřekáželo (Šťastný)
  11. Plánovaný termín stavby
   1. Když to půjde podle plánu, mohlo by být hotovo v létě 2021

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.