10. Zasedání městského zastupitelstva – uvedení nového zastupitele

Pozvánka přes Mobilní rozhlas

30. října 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice

Kurzívou neoficiální poznámky ze zasedání.

Přítomno 18, chybí: Holeka, Picpauer a Kunc

Program

 1. Program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Změna obsazení mandátu v zastupitelstvu města
  1. Jan Pilař nahradil Roberta Koblížka ve funkci zastupitele za Sedmu – slatinak.cz
 3. 18. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023
  1. Rekonstrukce běžecké dráhy ve Spartaku – slatinak.cz zaúčtování přišlé dotace 12,5mil. Kč do příjmů a víceprací 0,6mil. Kč do výdajů
   1. JB: vícepráce: bylo více škváry (větší hloubka), prodlužovalo se rozběžiště na oštěp, více starého tartanu na skládku
   2. JB: už máme peníze na dotaci na účtu, zprovoznění se blíží, už ho používáme
   3. pro: 18
  2. Rozpočtová opatření Rady města č.13 až 17
   1. pro: 18
 4. Různé, diskuse, závěr
  1. JB: pozvání na 11.11. v 11h na den veteránů
  2. změny v odpadovém hospodářství
   1. VSteklý: jestli se plánují nebo budou nějaké změny?
    1. JPeřina:
      1. připravujeme změnu modelu, diskuse bude v příštím roku a platila by 2025;
      2. chceme mít i pro lidi hodně času, aby si na to zvykli
      3. dostali jsme minulý týden návrh od firmy ISES, ale požadujeme doplnění
      4. Ohledně částky ještě nejsme dohodnuti, také není jistá výše daně, já bych byl pro zvýšení
   2. MChalupník: zastupitelstvo pověřilo Radu k předložení nové koncepce do konce května, pak do konce října, ale to také není, takže to budeme znovu prodlužovat?
    1. JP: Je pravda, že to bylo do konce října, s tímto zastupitelstvem jsme nepočítali, počítali jsme s prosincem a rád bych ten termín posunul do prosince. Není to možné připravit za jeden nebo dva měsíce
    2. Usnesení: „Zastupitelstvo schváluje změnu termínu přípravy nové koncepce nakládání s komunálním odpadem do termínu 30.11.2023“ – pro: 13, proti jeník, štastný, sobotkova, stekly, Drahokoupil
   3. SŠťastný: do voleb šly snad strany již s nějakou představou o odpadech, aby se to mohly připravit během prvních měsíců; byly tu už nějaké návrhy, mohlo se vyjít z nich a proč se teď dotazujeme společnosti ISES? To usnesení zastupitelstva předpokládalo spuštění už v roce 2024
    1. JB: to usnesení nepředpokládalo zavedení v roce 2024
    2. VP: bonusování za plasty znevýhodňuje ty, kdo neprodukují žádné odpady
    3. Během přípravy jsme narazili na to, že nastavení odpadů je složité, má to úskalí, tak jsme se rozhodli nechat si poradit od odborníků
  3. MChalupník: jak dopadlo jednání o koupě areálu bývalého Lerosu? Třeba pro sběrný dvůr nebo reuse centrum
   1. MH: před námi byl zájemce, který se už chystá podepsat smlouvu, takže pro nás je bohužel Leros pase.
   2. VP: aktuálně běží výběrové řízení na sběrný dvůr, tak uvidíme, třeba ani nebude potřeba
  4. IJeník: jak vypadá kanalizace v Kunčí
   1. JB: čekáme až bude vypsána dotace na ministerstvu v zemědělství, jiné dotace nejsou pro nás
  5. MChalupník: aktuální stav výběrového řízení na komunální vozidlo
   1. MHarsa: 2 nabídky byly neplatné a z jednoho jsme nechtěli vybírat, protože jsme neměli srovnání.
   2. MHarsa: během měsíce připravíme další výběrové řízení, aby už to spadlo do příštího roku
   3. JB: Cena výběrka byla ?50 tis
   4. SŠ: Ceny byly 5 a 5,6 vč. DPH, jeden nedodal cenu
   5. Herrová: zastupitelstvo schválilo 5 milonů s DPH, ale ve výběrovém řízení bylo 5mil. bez DPH, to je dalších 1,1 mil.?
    1. MHarsa: není to chyba, ten zbytek se bude muset dorozpočtovat, předpokládali jsme nižší částku
    2. SŠťastný: jak mohla administrátorka paní Němcová tohle přehlédnout? Není překročena celková cena na paní Němcovou podle směrnice?
     1. JB: děkuji za upozornění, prověříme
  6. FRulík: Povodí při posekání řeky rozjezdilo ostrůvky v řece za hasičárnou, vypadá to hrozně, mohlo by město vyvinout nějaké úsilí k tomu, aby to dali do pořádku; zůstaly tam větve
   1. JB: i posekání bylo z naší iniciativy i to trvalo měsíc, i větvích víme, i tohle se chystáme s technikem Povodí p. Škarkou probrat
  7. plán převodu Spartaku pod město
   1. FRulík:  koho se máme ptát, když chceme jít na hřiště?
    1. JB: rozdělení obsazenosti řeší Spartak, řešíme provozní řád, který bude zveřejněn
    2. JB: v podmínkách dotace bylo také že z 20% času ho mohou využívat veřejnost i neorganizovaná
    3. MHarsa: probíhá nacenění majetku snad už na příštím zastupitelstvu předložíme návrh na zřízení organizace a výběrové řízení na ředitele
   2. VSteklý: v jakém stavu je jednání o ubytovně?
    1. Poslední stav je, že se převede veškerý majetek
  8. RKobl:
   1. v jakém roce se počítá s vytvořením přechodů na TGM a ulici Vítězství podle Generelu dopravy?
    1. JB: zatím to je stále I. třída, tak to je složitější a čekáme až se převede na II., pak spadne pod kraj a pak třeba k nám
   2. počítám se v tomto volebním období se zpřístupněním Machačova paloučku?
   3. Plánujete dokončit projekt parkoviště před Sokolovnou, když je teď platný ten územní plán?
   4. JBrůžek: vše toto bude obsahovat širší koncepce rozvoje města – chtěli bychom jí diskutovat v roce 2024; vycházíme z generelů dopravy, cestovního ruchu a dalších dokumentů, nechali jsme si zpracovat rešerši všech dokumentů, architektka Koukalová nám udělala analýzu, co v nich je a co se tím dá dělat. Na základě toho pak budeme koncepčně řešit výše uvedené projekty
   5. MCHal: je ta rešerše veřejná, dostupná?
    1. JB: Zatím jsme se s ní seznámili jako rada, ale budeme vám ji moci zveřejnit
  9. FRulík: v ulici Medunova je problém stále s parkováním, projekt je hotový, počítá se s tím?
   1. Ano
  10. JZahradník: jak vypadá úprava křižovatky s obchvatem?
   1. JBr: jednali jsme s policií i p. Novotnou, policista Tomáš Krpata(( měl statistiku nehod a podle něho většina nehod s vysokou rychlostí nesouvisela a tak on by snižování rychlosti nedoporučoval, ale zvažují iniciovat doplnění značky „úsek dopravních nehod“.
  11. pí.Šárová: co pozemek za 10mil?
   1. JB: vyjednali jsme nižší cenu, ale vyčkáváme, necítíme podporu a také jsme čekali, jak dopadne Leros, pro který bychom měli rychlejší využití
  12. JPilař: Děkuje za přijetí mezi zastupitele

Další zastupitelstvo: 13. 12. 2023

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.