11. Zasedání městského zastupitelstva – deficitní rozpočet 2024, koupě hektaru za Bonetem 🗓

veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 13. prosince 2023 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice..1

Zde jsou neoficiální poznámky. Schválený zápis je na webu města.

Přítomno: 20,  chybí: Holeka

Program:

   1. Program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
   2. Pověření kontrolního výboru k prověření oprávněnosti fakturace firmy p. Chrbolky do konce ledna.
    1. pro: 20
   3. Koupě zpevněné křižovatky a komunikace v k.ú. Škrovád 345/1
    1. v nové zástavbě za benzínkou
    2. Křižovatka na pozemku města, kterou vybudoval p. Průša, původně bylo rozpočtováno 180tis, částka se zvýšila na 304Kč vč. DPH, slíbil prodat ostatní pozemky za 1Kč, rada doporučuje proplatit; důvod navýšení byla změna ve vrstvách – zlepšení konstrukce podkladu 2 
    3. pro: 16
   4. Prodej části pozemkové parcely č. 496/13 v k.ú. Trpišov
    1. prodej sjezdu na pozemek soukromníkovi
    2. pro: 20
   5. Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
    1. zůstává stávající, mění se jen základní měsíční cena z 800 na 960Kč/osobu a rok
    2. finanční výbor lituje, že není dosud předložena ucelená koncepce, přesto s navýšením souhlasí(M.Chalupník)
    3. do 30.11. měla být zaslána zastupitelům koncepce (bylo slíbeno na minulém zastupitelstvu 30/10). Nakonec jsme 30.11. dostali zprávu ITES, která byla vytvořena 24.10., kde je doporučení, jak by se to mohlo dělat – proč jsme to nedostali na předchozím zastupitelstvu? Proč jste schválili dodatky pro AVE, ve kterém mu budeme hradit váhu, i když ještě nevíme, jestli ji budeme vůbec potřebovat?(S.Šťastný)
    4. (V.Peřina): co jsme poslali zastupitelům je ta koncepce, v Různém to ještě přiblížím.
    5. (V.Brůžek): město by doplácelo 2,25 mil. při zachované částce, proto se částka zvýšila, aby byl doplatek nižší o 600 tis (tj. 1,7mil. pozn. red.)
    6. (V.Brůžek): s vážením nepočítáme, jsou s tím technické problémy a někteří zastupitelé jsou proti
    7. (V.Brůžek): navýšení žádaly i další firmy (např. Recykling), u všech jsme si dělali analýzy, jestli to je nutné. Zvedáme i p. Korunkovi, ale i tak jsme daleko před druhou nabídkou v souteži, ve které vyhrál.
    8. pro: 14 (kromě ODS TOP09 a SNK)
   6. Vyhláška o místním poplatku ze psů
    1. pro: 20
   7. Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
    1. pro: 17 (kromě ODS TOP09)
   8. Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2024
    1. k zabezpečení sociálních, kulturních a dalších potřeb zaměstnanců města Slatiňany 
    2. dlouhodobě činí 4% z mezd, na rok 2014 to je přes 800tis. Kč
    3. (Chalupník) i když státní rozpočet krátí rozpočet FKSP z 2% na 1% v rámci úspor, tak finanční výbor návrh odsouhlasil
    4. (Drahokoupil): i já s tím souhlasím (na přímý dotaz I.Jeníka)
    5. pro: 18 (mimo Brůžek a Pilař)
   9. Rozpočet města Slatiňany na rok 2024 a rozpočtový výhled do roku 2026 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města
    1. Celkový deficit 37 mil. Kč
    2. Významné položky ve výdajích
     1. komunální vozidlo – 6 mil. (v roce 2023 bylo 5 mil.)
     2. kanalizace Kunčí – 27 mil.
      1. (Brůžek) Tato částka je připravena jako gesto, že jsme připravceni
      2. (Šťastný)Navrhuji částku Stavba kanalizace Kunčí dát do rozpočtu celou (teď je tam jen 1/2), což je podmínka pro vypsání soutěže na zhotovitele stavby a pro podání žádosti o dotaci (plus 19,5 mil Kč.)
      3. (Brůžek):
     3. fasáda ZUŠ (bez zateplení) – 1,8 mil. 
      1. (Šotta): projektová dokumentace už je 3 roky, zateplení je zbytečné, jsou tam nová oka, tloušťka stěny je 50cm, vzhled by se tím poškodil, to jsme řešili ještě s p. Odvárkou a ten byl proti zateplení; minimální objem prací pro dotaci je 3 mil. vč. DPH, spoluúčast je 55%
      2. (Picpauer): jsem pro přehodnocení o energetické náročnosti
      3. (Harsa): navrhuji tento bod odložit na další zastupitelstvo, ať to můžeme promyslet
      4. (Šťastný) Vyjmout z návrhu rozpočtu částku 1,8 mil. Kč na novou fasádu budovy bez zateplení a místo toho vyčlenit 300 tis. na projekt snížení energetické náročnosti budovy ZUŠ z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci Zelená úsporám.
       1. pro: 7
     4. kultura – 1,8 mil. Kč (na rok 2023 bylo 1,6mil, na 2022 0,8mil)
      1. (Šťastný) navrhuji Snížit kulturu z 1,8 mil. na 0,6 mil. 0,5 mil přesunout na Studii proveditelnosti možnosti zvýšení kapacity MŠ z důvodu nedostatku míst pro děti občanů Slatiňan a možnosti získat dotace.
       1. (Šťastný): kultura stojí celkem 2mil
       2. (Brůžek): proti tomu je příjem je 145tis.
       3. pro 3 (ODS TOP09)
     5. odpady 6,9 mil., (popelnice + tříděný 4,5 mil., sběrný dvůr 2,0, kompostárna 0,4 mil)
     6. modernizace učeben ZŠ – 7,1 mil. (na to by měla být pak dotace)
     7. Medunova ulice 2 mil. – rekonstrukce (vč. VO a optiky) 
     8. chodník 5. května 3 mil (vč. VO a optiky)
      1. (Koblížek): Místo druhého chodníku v ulici 5. května vytvořit parkovací pruh – slatinak.cz
      2. (Brůžek): pokračujeme v tom, co započalo předchozí vedení, o konečné podobě můžeme diskutovat
     9. ostatní veřejná osvětlení – 2,3 mil. (bez 5. května a Medunovy)
     10. Spartak – odhad, zřízení, převzetí a provoz sportovišť 2 mil.
     11. mzdy – 20 mil.
     12. Co to je humanizace TGM za 2 miliony(Jeník)?
      1. (Švecová) – navázali jsme spolupráci s paní Koupalovou a s ní bychom chtěli připravit akční plán a doplnit strategický plán o vytvoření centra; chceme zapojit občany
      2. (Jeník): koordinuje město s krajem převod TGM? Kraj přislíbil významnou spolupráci. Kde bude to centrum? Nějaké místu už bylo určeno u Modely, projekt je hotový, čekalo se na územní plán, ten už je, tak proč se má znova hledat nové?
      3. (Švecová): spíše TGM vnímáme jako centrum města, než okolí Modely
     13. Rekonstrukce společenského domu vs. Modela /není/(CHalupník)
      1. (Hoffman): celá dokladová část Modely propadla, žádáme o povolení znova, v příštím roce chceme zažádat o stavební povolení, takže s Modelou počítáme; jakmile získáme povolení, budeme se shánět po dotaci.
      2. (Kubín): Modela je v nedohlednu (včetně zprovoznění), proto jsme se rozhodli bez ohledu na ni zrekonstruovat Společenský dům, navíc v Modele se počítá se 4mi klubovnami o ca. 20m2, takže je otázka, jestli vůbec nahradí Společenský dům; Společenský dům teď opravdu nevyhovuje.
     14. V rozpočtu je 1,5mil. na účetní systém, který se už za 0,5mil. koupil  (Šťastný) 
      1. Hanušová: systém se koupil letos, ale platit se bude v příštím roce, proto to tam je podruhé 
      2. Steklý: nechybí pravidelná platba pro účetní systém v rozpočtu?
       1. Pešek: vypovíme současnou firmu (Gordic) a budeme platit z toho novou firmu (Avis) – mělo by to být i méně
    3. (Rulík): stavíme vzdušné zámky, ale nemáme zázemí pro údržbu, plovárnu, budou nám stačit 2 miliony Spartaku, chceme koupit nové auto – máme ho kam dát?
    4. (Šťastný): rozpočet vnímám v dnešní době jako příliš spotřební
    5. (Chalupník): finanční výbor – neuspokojivé vysvětlení jsou 2 miliony za vznik sportovišť – jak se k nim došlo? Finanční výbor rozpočet neschválil (2 hlasy z 5ti byly pro)
    6. (Jeník): jak je postaven výhled, tak za 3 roky bude začínat zastupitelstvo s nulou; a projekt na 160m dlouhou ulici Farská platit 150tisíc, to je 800Kč na metr jen projekt
     1. (Hoffman) – to je projekt pro kompletní přestavbu, je to standardní cena
    7. pro: 11 (sedma+vraníci+KDU)
   10. Koupě pozemkové parcely č. 240/6 v k. ú. Slatiňany
    1. Vrací se dříve neschválená3 koupě hektaru v poli za Bonetem
    2. Prodává ReMax cena 800Kč/m2, což je těsně pod odhadní cenou (Brůžek)
    3. (Chalupník za finanční výbor): nedoporučil koupit pozemek (2 hlasy pro koupě z 5ti)
    4. (Šťastný): původně byla cena 1000Kč/m2; slíbili jste znalecký posudek, dodali jste Odborný odhad, který navíc vycházel ze srovnání s parcelou ve Škrovádě s příjezdem a sítěmi na hranici, autorka není soudní znalkyně.
     1. Má město příslib od policie napojení na dopravní sítě? Má město souhlasy ostatních vlastníků? Přístup je přes pozemek o šíři 5m, to nestačí na vhodný příjezd. Navrhuji záměr lépe připravit.(Šťastný)
     2. (Rulík): má město kalkulaci kolik by stálo připojení inženýrských sítí? Bralo se v úvahu, že pozemek je znehodnocen blízkostí obchvatu? Nestačí pozemek co má město v Presích?
      1. (Brůžek): nemá a nemůže mít, protože nemáme žádnou studii. Měření proběhlo a je to v pořádku. Chceme mít pozemek pro bytovou výstavbu. Pozemek v Presích je pozemek jiné kategorie, není pro bytovou výstavbu.
      2. (Jeník): v Presích má pozemek 2 hektary a tam je možné stavět sociální bydlení podle ÚP
      3. (Brůžek): v Presích nemáme povinnost dělat územní studii, proto ji dělat nebudeme
    5. (Kubín): se studií se počítá, je v rozpočtu, jsme povinni ji udělat do 5ti let, až pak to budeme řešit s policií. Nekupujeme parcelu, ta by měla hodnotu 1,5-2 tis. Nekupujeme ale ani pole, v územním plánu to je určeno k bydlení.
    6. (Peřina): výhoda pozemku je také, že máme sousední velký pozemek. Další důvod jsou uložené peníze.
    7. pro: 11 (koalice)
   11. 21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023
    1. peníze na pozemek v bodě 10 plus další drobnosti.
    2. (Chalupník): za finanční výbor nic významného.
    3. pro: 11
   12. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
    1. pro: 13
   13.  Různé
    1. Jednali jsme s Povodím labe údržbu zeleně na břehu řeky, mají málo peněz, domluvili jsme budoucí spolupráci s údržbou řeky včetně odtěžení ostrůvků(Brůžek)
    2. Zveřejňovat podklady pro jednání zastupitelstva města na webových stránkách , aby se občané mohli předem seznámit s obsahem projednávaných bodů za účelem, průhlednosti, bezúhonnosti a efektivity komunální politiky4.
     1. (Pešek): neřekl jsem, že to nejde, ale my to neumíme; neřešíme závady jednotlivě, ale jako celek; teď není vhodné se k tomu dále vyjadřovat; probíhá mediační řízení, které vede doktor Ludvík a pokud něco potřebujete, obraťte se na něj
     2. (Brůžek): usnesení o zveřejňování jsme nezrušili
     3. Prominutí nájemného za restaurační zahrádky pro rok 2024
     4. Změny rozpočtu:
      1. Vyhodit stavbu chodníku v ulici 5. května včetně osvětlení a sítí (která stejně není ani vyprojektovaná) a ušetřenou částku 3 mil Kč. přesunout pro realizaci stavby Zvýšení kapacity školní družiny v souladu se Strategickým plánem rozvoje města 2022-2027 z důvodu možnosti podání žádosti o dotaci
       1. Hoffman: do rady města půjde ke schválení situační výkres, během května by mělo být stavební povolení a měla by se stihnout vysoutěžit
      2. Vyjmout Nákup služeb interního energetického poradce částku 145.200,- Kč a smlouvu vypovědět.
      3. Snížit rozpočet na
       1. Věcné dary (celkem 241 tis. Kč) o
        částku 59 tis. Kč (loni bylo 193 tis.)
       2. Pohoštění (celkem 155 tis z toho v Činnosti místní správy 80 tis.) o 40 tis. Kč (30 tis. místní správa a 9,5 tis. v Kultuře) (loni bylo 162 tis. z toho v Činnosti místní správy 80 tis. )(připraveno ale nepředloženo – emailem S Šťastný 12/12/2023)
    3. Navrhuji upravit ceník odpadů pro firmy, které neprodukují odpad, kteří by ze zákona měli platit (uvedený příklad obce Babylon – do 20l týdně odpad zdarma).
     1. (Peřina) ta výzva podnikatelům jak nakládají s odpady souvisela se zmapováním situace, šlo to přes datové schránky. Příjem z firem je aktuálně 400 tis.
     2. (Brůžek): odpovědi shromažďuje paní Doležalová, ta zajistí nějakou statistiku
     3. pověření rady přehodnocen ceníku pro firmy
      1. pro 16
    4. (Peřina) prezentace přípravy nového systému odpadů
     1. máme harmonogram
     2. rádi bychom udělali pracovní zasedání zastupitelstva v lednu nebo v únoru na téma odpady. – odloženo na příště
    5. Návrh prodloužení jednání
     1. pro: 9
   14. Diskuze a závěr

(konec 21:00)


zápis z Ozvěn 2/2024:

Zastupitelstvo města pověřilo fi nanční
a kontrolní výbor prověřením oprávněnosti požadavků společnosti ve vlastnictví
pana Tomáše Chrbolky za práce spojené
s likvidací rostlinného materiálu z kompostárny ve Škrovádě provedené v roce
2022, včetně oprávněnosti a správnosti
postupu již proplacených prací.
Zastupitelstvo města schválilo uzavření
budoucí kupní smlouvy zpevněné křižovatky na pozemku p. č. 345/1 v k. ú. Škrovád od společnosti LEONE CZ s.r.o., IČ:
60930306. Dále schválilo uzavření budoucí
kupní smlouvy na odkup komunikace včetně všech součástí a příslušenství na pozemku p. č. 112/17 v k. ú. Škrovád od společnosti LEONE CZ s.r.o. IČ: 60930306,
na části pozemku p. č. 412/1, 412/14,
412/16 v k. ú. Škrovád a na části pozemku
p. č. 408/19 v k. ú. Škrovád od soukromých
vlastníků a části pozemku p. č. 408/3 v k.
ú. Škrovád od společnosti HARMONY CZ
s.r.o., IČ: 06670164.
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemkové parcely č. 496/13 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) o výměře cca
38 m2
v kat. území Trpišov za cenu 200 Kč/
m2
. Jedná se o pozemek potřebný k vybudování sjezdu k nemovitosti.
Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství, účinnou od 1. 1. 2024, kterou
stanovuje místní poplatek ve výši 960 Kč,
a zároveň zrušuje Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. MěÚSl/07/2022/
ZMS o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany o místním poplatku ze psů, s účinností od 1. 1.
2024.
Zastupitelstvo města vydalo Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo města schválilo příděl do sociálního fondu města Slatiňany na rok
2024 ve výši 4% z objemu rozpočtovaných
hrubých mzdových prostředků.
Zastupitelstvo města schválilo schodkový rozpočet města Slatiňany na rok 2024
v příjmové části 102 614 800 Kč dorovnáno
fi nancováním příjmů 37 405 400 Kč a ve výdajové části 140 020 200 Kč. Zastupitelstvo
města schválilo střednědobý výhled rozpočtu Města Slatiňany do roku 2026.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet
na r. 2024 a střednědobý výhled rozpočtu
do roku 2026 příspěvkové organizace Základní školy Slatiňany, příspěvkové organizace Základní umělecká škola Slatiňany,
příspěvkové organizace Mateřské školy
Slatiňany a příspěvkové organizace Školní
jídelna Slatiňany.
Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemkové parc. č. 240/6 o výměře 9 662 m2
v kat. území Slatiňany prostřednictvím realitní kanceláře RE/MAX s.r.o. za celkovou
cenu 7 922 840 Kč, za předpokladu zajištění fi nancování. Pozemek se nachází v lokalitě určené územním plánem k zástavbě
stavbami pro bydlení. Rozvojová plocha
zůstává dosud nevyužitá především z důvodu roztříštěnosti vlastnictví jednotlivých
pozemků v této lokalitě. Zájem o pozemky
pro rodinné bydlení stále trvá (dle množství dotazů směrovaných na stavební úřad,
týkajících se možnosti získání pozemku
ve Slatiňanech). Strategie ponechání veškeré odpovědnosti za vybudování potřebné dopravní a technické infrastruktury
na jednotlivých vlastnících pozemků v lokalitách nezajistila rozvoj území v potřebné kvalitě. Také s ohledem na skutečnost,
že poměrně rozlehlý sousední pozemek
parc.č. 240/2 v k.ú. Slatiňany (8069 m2
) je
ve vlastnictví města Slatiňany je koupě pozemku parc. č. 240/6 v k.ú. Slatiňany krokem směřujícím k možnosti využití území
pro účel navržený územním plánem. Stavební úřad koupi pozemku parc.č. 240/6
v k.ú. Slatiňany zastupitelstvu města doporučil.
Zastupitelstvo města schválilo 21. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2023 v příjmové části
na 117 928 890 Kč (dorovnáno fi nancováním příjmů 26 505 355,46 Kč) a ve výdajové části 144 434 245,46 Kč (dorovnáno fi –
nancováním výdajů 0 Kč) ve znění zprávy
č. 11/11.
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 19. schválené usnesením
RM 17/2023 ze dne 30. 10. 2023 a rozpočtové opatření č. 20. schválené usnesením RM
29/2023 ze dne 27. 11. 2023.
Zastupitelstvo města pověřilo Radu města
rozšířením ceníku Nakládání s komunálním odpadem právnických a podnikajících
fyzických osob o řešení pro drobné podnikatele s trvalým bydlištěm na území obce.
Zvukový záznam z jednání zastupitelstva je
dostupný na internetové adrese:
https://www.slatinany.cz/urad/samosprava/
zastupitelstvo/zvukove-zaznamy.
■ Z

 1. www.munipolis.cz/admin/newsletter/nahled/6570b8475bef07096323942/64df477762f173990957483[]
 2. starosta ústně[]
 3. 5. Zasedání zastupitelstva města – hala Píšťovy; prodej bytů; koupě pozemku za 10 mil. – slatinak.cz[]
 4. převzato z programových tezí Sedmy Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůru a Kochánovice – slatinak.cz[]
Naplánovaná událost Mobilní rozhlas Událost Zápisy zastupitelstva

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.