12. Zasedání městského zastupitelstva – zvýšení odměn zastupitelů, bytové domy, záměr nákupu průmyslového areálu 🗓

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 10. ledna 2024 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. Konkrétní body programu k projednávání jsou uvedené na přiloženém dokumentu.1

Oficiální zdroje: zm_1224.pdf (slatinany.cz) (usnesení) a zm_1224_zapis.pdf (slatinany.cz) (zápis)

(Doplněno o neoficiální poznámky)

17 zastupitelů; omluveni: Holeka, Chalupník, Steklý, Douša;, p. Jeník odešel v 18h (do ordinace)

Program:

 1. Program 12. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2024(
  1. nepodstatná úprava (celkové výdaje ani příjmy se nemění)
 3. Převod vlastnického práva k bytovým jednotkám č. 822/9 a č. 824/10, Staré náměstí, Slatiňany (nevyužití předkupního práva)
  1. finanční výbor nedoporučuje vyhovět, vznikl by tím nevhodný precedens, a tím že město nevyužije předkupní právo riskuje že nebude řádný hospodář (I.Jeník)
  2. Na radě jsme to diskutovali, jsou to dědicové v přímé linii (rodiče na děti) a je dobře, že se o tom bavíme (Peřina) 
  3. Šťastný: není to proti pravidlech dotace? Tajemník: podmínky byly uvolněny po 10ti letech
  4. Při diskusích o převodech bytových domů zaznělo, že město se nerado zbavuje sociálních bytů, ale že ho k tomu nutily podmínky dotace na ty domy od státu. Také z toho důvodu město zvažovalo zakoupení pozemku a vystavění nějakých takových bytů, ale to je běh na dlouhou trať. Nebylo by jednodušší důsledně využívat předkupní právo, které mělo zamezit spekulace s byty, aby je odkoupili jen proto, aby je mohli obratem prodat?
   1. zatím nepředložili smlouvu, ale jen dotaz, takže zatím neděláme definitivní rozhodnutí. (Brůžek)
  5. pro nevyužití předkupního práva 822/9: pro 3 (Drahokoupil, Kunc, Šotta)
  6. pro nevyužití předkupního práva 824/10: pro 1 (Drahokoupil)
 4. Založení právnických osob společenství vlastníků jednotek a stanovy pro společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 832-834 a domě č.p. 835, Staré náměstí, Slatiňany
  1. pro: 17
 5. Legislativní změny v odměňování členů zastupitelstva obcí
  1. Každý rok zvyšují limity pro odměňování zastupitelů a radních a zastupitelstvo musí schválit konkrétní výši.
  2. aktuálně mají u nás funkcionáři hrubé měsíční odměny:
   1. zastupitelé kolem 1 tis. Kč
   2. radní kolem 4 tis. Kč
   3. místostarosta 22 tis Kč2
   4. starosta (uvolněný) má pevnou mzdu přes 73 tis. Kč34
  3. (Kubín): odměny se mírně zvýšily (kromě starosty o 90tis ročně), protože jsme zaokrouhlili %. Odteď už nebude třeba valorizovat každé zvýšení odměn, bude se valorizovat
  4. (Rulík): proč má člen osadního výboru vyšší odměnu než zastupitel, když zastupitel má mnohem větší odpovědnost? (ale protinávrh p. Rulík nepodal)
  5. (host): bylo by dobré, kdyby odměna odpovídala času, kterou ta která funkce vyžaduje
  6. Původně byl návrh je o 10% zvednout a navázat na valorizované částky ze zákona. Nicméně z diskuse nakonec vyplynulo, že se nechaly odměny ve výši roku 2023.pro ponechání odměn ve výši roku 2023: Pro: 14
 6. 23. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2023
  1. (Hanušová) – drobné úpravy a opravy vč. účetní
  2. pro 17
 7. Různé
  1. záměr nákupu průmyslového areálu Matějkovi (bývalá Hanušova továrny) za kolejemi pro účely města, dostali jsme v prosinci nabídku, nechali jsme si zpracovat odhad tržní hodnoty, neřešíme teď nákup, jen jeho záměr.
   1. (Jeník, Šťastný) proč o tom záměru vedení města neinformovalo (o kterém ví od listopadu) před hlasováním o koupi hektaru za Bonetem, což byl výdaj, který bychom třeba neschválili.
    1. (Brůžek): neřekli jsme to, protože jsme neměli přesné informace, (dali jsme v listopadu zpracovaní posudku a ten až teď máme) navíc nebylo jednání prodlouženo, a stejně jste hlasovali proti hektaru za Bonetem
    2. (Picpauer): že jsme to neřekli je myslím správně, mohlo to měsíc zrát
    3. (Rulík): „že jste nám to prostě neřekli“ je dost neseriozní a je to rána pod pás
    4. (Šťastný): před půl rokem jste (starosta) odůvodnil odložení záměru koupi investičního hektaru za Bonetem jednáním o koupi areálu „Lerosu“. Proč jste stejný postup (odložení koupě hektaru) nepoužili před tímto záměrem?
     1. (Brůžek): ten hektar je podle mě dobré rozhodnutí
   2. (Pilař, Šťastný): areál rozhodně mnohostranně využitelný
   3. (Šťastný): ale chtělo by to přepracovat rozpočtový výhled, abychom se nedostali do dluhu
   4. (M.Matějka): rozhodli jsme se koncem listopadu; ten areál je na nás dva moc velký. Firmy Servis, Snowtech a Monteco tam plánují zůstat. My všechno vyklidíme. Náklaní dopravu už nemáme, máme 2 autobusy a pro ty nepotřebujeme tak velký areál. Koupili jsme ho asi před 9ti lety, kdy jsme toho měli hodně, teď ho nevyužijeme. Nabídková cena je 27,8.mil (je to dobrá cena, skutečná hodnota je vyšší, nenabídli jsme to nikomu soukromému, zájemci jsou, ale my preferujeme město), také to byl důvod, proč jsme město žádali, aby tu informaci zbytečně brzy nešířilo.
   5. (Brůžek): pozemek za Bonetem už je koupený, už je podepsaný návrh na vklad
   6. (Hanušová): rozpočet je sice ztrátový, ale příjem je plánován hodně střízlivě, město má určitě 100mil na účtě, takže i po nákupu tohoto areálu nebudeme v dluhu; střednědobý výhled města je plán, i ten se dá změnit
   7. hlasování o pokračování v jednání: pro 16 (všichni)
   8. hlasování o revokování koupi hektaru za Bonetem (navrhl Šťastný): pro 6 (neschváleno)
  2. Pohledávka doklady fy. Chrbolky a dalších v celkové výši kolem 900tis.
   1. (Jeník): finanční výbor vyhodnocoval na práce neexistuje objednávka, smlouva, firma nedoložila předání ani kontrolu; navíc faktury nebyly vystaveny v zákonné lhůtě 15ti dnů po předání práce a ně několik měsíců jako zde; takové zakázky by vyžadovaly takové zakázky soutěžit
   2.  práce proběhly v srpnu 2022, objednávky byla v září, následně proplacena
   3. (Chrbolka): práce byly objednány panem Jeníkem v srpnu 2022 (byl u toho p. Víšek a pan bývalý tajemník), abych vyčistil kompostárnu; bylo objednáno přes tisíc tun odvozu, zatímco máte fakturu jen za 400tun, ani ne všechny služby; odváželo se to do listopadu 2022, bylo toho přes 1000tun materiálu.
    1. (Jeník): stavba byla kontrolována s panem Hoffmanem, vše co bylo předáno, proplaceno a vyřízeno. Objednáno bylo 400tun, nic víc nebylo objednáno.
   4. (Brůžek): ještě čekáme na výsledek  kontrolního výboru, pak zastupitelstvo rozhodne, co dál (termín je 31.1.2024)
  3. (Harsa): dostali jsme odborný odhad výsledku Spartaku, v lednu budou další jednání o předání majetku
 8. Diskuze a závěr

Koncepce odpadu (slíbena na minulém zastupitelstvu) se teď nebude řešit, bude svoláno jiné setkání (osobně V.Peřina)

(konec 18:35)

 

 1. munipolis.cz/admin/newsletter/nahled/659558afd7d659244375669/64df477762f173990957483[]
 2. Odměna místostarosty Slatiňan – slatinak.cz[]
 3. Plat starosty a dalších zastupitelů v roce 2023 – Kupní Síla (kupnisila.cz)[]
 4. Plat starosty Slatiňan – slatinak.cz[]
Naplánovaná událost Mobilní rozhlas Událost

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.