13. zasedání městského zastupitelstva – koupě areálu u nádraží a spravedlivější platba za odpady od příštího roku 🗓 🗺

(poznámky z jednání)

Celkem 17 (Chybí: Douša, Holeka, Zahradník, Sobotková, v 17h odešel Chalupník a Jeník )

 1. Program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
 2. Změna druhu poplatku za komunální odpady
  1. Zastupitelstvo bude rozhodovat, jestli se od roku 2025 změní platba za odpady. Nyní je platba za hlášeného obyvatele, navrhovaný systém platí za nemovitost podle velikosti a četnosti vývozu popelnice pro nemovitost – je to složitější pro město, vypadne jeden rok příjmu, ale je spravedlivější, více odpovídá množství odpadu (více platí ti, kdo více produkují).
   1. Není ale jisté, jestli se četnost vývozu za měsíc bude předem sjednávat, anebo se využijí čipy na popelnicích.
  2. Z jednání:
   1. VP: s čipy se počítá v novém systému
   2. VP: minimální poplatek je odvozen od počtu lidí v domácnosti (uvažuje se skutečné bydliště, ne trvalé)
   3. DD: neschvalujeme finální verzi, detaily se budou ještě diskutovány
   4. VS: až se bude připravovat soutěž na dodavatele, navrhuji doplnit do ní dobrovolnou kalkulaci s vážením
   5. JB: Rada nehlasovala o doporučení, domluvili jsme se, že nebudeme dávat; já osobně podporuji změnu, která by vedla k větší motivaci občanů
   6. SŠ: v návrhu mi chybí bonusování svozu tříděného odpadu (proto nebudu hlasovat pro)
   7. VP: připravujeme i svoz bioodpadů hlavně z bytových domů
   8. JS: opravdu počet svozů z čipů vyžaduje administrativní náročnost
  3. pro: 15 , proti: Šťastný, Jeník
 3. Nákup průmyslového areálu
  1. u nádraží od Matějků představený na minulém zastupitelstvu za částku mezi 25 a 30 mil. Kč.

   průmyslový areál u nádraží
   průmyslový areál u nádraží
  2. JB: 6.3.24 proběhla mimořádná schůzka zastupitelů k této věci (+ odpady); jde o celý areál kromě rodinného domu na vstupu (jde přes něj vodovodní přípojka); nabídka je  27,8 mil. Kč, znalecký posudek: 24 mil. Kč

   rodinný dům č.p. 845 Michala Matějky v rohu průmyslového areálu u nádraží
   rodinný dům č.p. 845 Michala Matějky v rohu průmyslového areálu u nádraží
  3. MK – oznámil střet zájmů (uvedl, že jeho příbuzný jedná o koupi či prodeji nějaké jiné nemovitosti s Matějkovými).
  4. JB: chtěli bychom zde soustředit techniku, v budoucnosti by zde mohl vzniknout sběrný dvůr (územní plán to umožňuje – výroba a služby) a další
  5. MC: finanční výbor – kompletní znění smluv jsme neobdrželi, odůvodnění rozdílů smluvní a odhadní ceny je nedostatečné; tak velký majetek vyžaduje důkladnější prověření, zase o té nabídce víme už několik měsíců; jestli je také kupujeme; ve zprávě f.v. je to uvedeno podrobněji, 3 členové jsou z toho důvodu proti
  6. JB: smlouvy s třemi nájemci jsou na dobu neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou, celkem vyberou 55tis. měsíčně, podílejí se i na stočném z ploch, které může dělat až 300tis ročně.
  7. VHoffman: technický stav budov a povrchu je dobrý, nebude vyžadovat bezprostřední opravy
  8. DD: neotálel bych s nákupem, nikdo neříká, že jsme jediní kupci
  9. JB: daň z nemovitosti z městských budovu neplatíme žádnou; Matějkovi za domech chtějí 4,5mil., cena za areál je pevná, jinak to dají do realitní kanceláře
  10. SŠ:
   1. v roce 2016 koupili prodejci celý areál vč. rodinného domku za 8 mil. Kč, nabídka je 4 násobná, ta cena je neadekvátní, peníze nejsou radnice; očekáváme další výdaje (Spartak); očekával bych cenu mezi 16 a 20 mil.
   2. mám výhrady i k posudku, ve kterém např. výnosy odhadoval na 1,5mil., do ploch kanceláří počítá i chodby a záchody; uvádí cenu jaká je v Chrudimi; nejsou v něm všechny výdaje, např. výdaje za řešení vodovodní přípojky, která vede přes rodinný domek
  11. JB: původní cena nákupu není pro nás relevantní;
  12. p. Křivská: stavební úřad s tím nebyl seznámen, takže konkrétně nemůžu k tomu říci, každá významnější změna využití vyžaduje rekolaudaci, to vy mohlo vyžadovat např. náklady na projektovou kolaudaci
  13. MK: výnosová metoda vyžaduje započíst i nevyužitý prostor; cena je za tyhle čtvereční metry dnes běžná; do areálu byly nemalé investice; cenu náhradní vodovodní přípojky odhaduji 100tis.
  14. VS: plánované výdaje včetně kanalizace Kunčí tohoto vyčerpají všechny volné prostředky města – jen odhadem: 70 mil – 10 pozemek – 30 Kunčí – 30 Matějka= 0, nebudeme si pak muset půjčovat třeba na Spartak nebo Modelu?
   1. p.Hanušová: cache flow je aktuálně ca. 140 mil (plus ca. 90 mil očekávané daně a příjmy).
  15. Areál má ca. 9022m21, takže cena vychází kolem 3000Kč/m2.
  16. pro: 11, proti: Rulík, Šťastný, Steklý, Slanina, (Chalupník a Jeník odešli)
 4. 5. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2024
  1. (odloženo na další zastupitelstvo, nejsou všechny podklady)
 5. Různé
  1. JB: Proběhl audit Krajského úřadu
  2. JB: byla otevřena výzva na kanalizace, žádost jsme podali, ale byla nízká lokace (250 mil pro celou ČR) a tak jsme spadli do zásobníků, ale jsou v něm stovky žadatelů
 6. Diskuze a závěr

Konec v 18:12

Během diskuse se diskutovalo o pozdním zasílání zpráv finančního výboru, VP uvedl, že mu přijde, že to je účelově. MCH odůvodňuje, že podklady přišly ve čtvrtek, sešli se v pondělí, zprávu poslali ve středu a VP ho pak nestihl prostudovat. JB obyčejně to chodí v úterý, není to pravidelně.

 1. iKatastr: mapa a informace z KN[]
Naplánovaná událost Mobilní rozhlas Událost Zastupitelstvo
Slatiňany, MěÚ Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.