15. Veřejné zasedání městského zastupitelstva – odpady 2025, prodej slepé ulice, revize místních názvů a hlasování ve střetu zájmů 🗓

Červnové zastupitelstvo řeší hned několik věcí významných pro chod obce a občany.

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás tímto pozvat na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany, které se uskuteční 19. června 2024 od 16:00 hodin v zasedací síni budovy radnice. Konkrétní body programu k projednávání jsou uvedené na přiloženém dokumentu.12

kurzívou jsou neoficiální komentáře autora, menším písmem jsou názory autora. Chcete-li přidat vlastní, pošlete prosím autorovi, pokud budou konstruktivní, rád je tam doplním. Nejspíš to nic nezmění, ale budeme moci pak říkat „já jsem to říkal“ (:.

Neoficiální poznámky z textu (kurziva):

celkem 17 zastupitelů: chybí Holeka, Picpauer, Steklý. Jeník odejde v 17:30, Šťastný dojde během jednání.

Hosté: Karel Bursa a pí. Benedíková z firmy ISES, která radí v odpadech a pro město opakovaně připravuje plány odpadového hospodářství.

Program:

 1. Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  1. pro: všichni
 2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
  1. jedná se o rychlostním radaru na křižovatce na obchvat u Kunčí – Slatiňany obchvat
  2. pro: všichni
 3. Prodej pozemkové parcely č. 375/7 v k.ú. Slatiňany
  1. prodej slepé ulice v Čechově ulici (záměr byl odsouhlasen minulým zastupitelstvem)
  2. pro: 16 (proti Jeník)
 4. Koupě pozemkové parcely č. 698/2 v k.ú. Slatiňany
  1. město chce koupit 322m2 soukromého pozemku na silnici od Klapačky ke křížkům, aby ji mohlo pořádně opravit, za 113 tis. Kč
  2. M.Chalupník: finanční výbor nedoporučuje kupovat, podle jeho názoru majitelé musí opravu strpět, doporučuje o bezplatný převod státního \(jiného) pozemku
  3. J.Brůžek: domnívám se, že město potřebuje ten pozemek, aby mohlo čerpat dotaci (o kterou jsme ještě nežádali, protože není projekt), cena je pod odhadem, proto bychom to měli koupit
  4. Novotná: máme dva jiné případy, kde cizí vlastnictví komplikuje správu: Lihovka a Farská, po této zkušenosti je lepší mít pozemek vlastní
  5. pro: 16, proti Jeník
 5. Pozemkové úpravy – seznam místních názvů a pomístních jmen
  1. V souvislosti s probíhajícími pozemkovými úpravami ve Slatiňanech předkládá Státní pozemkový úřad ke schválení seznam místních názvů a pomístních jmen v katastrálním území Slatiňany a Kunčí, většina návrhů vychází z katastru, zastupitelé mají k dispozici jejich seznamy a umístění v mapách.
  2. poznámky redaktora:
   1. původní návrh včetně katastru i mapy.cz mají proti Bonetu ulici Příční, ale na červené tabulce na plotě je Příčná
   2. ve Škrovádě proti houpačce je v katastru „U Finských domků“, avšak místně vžitý název je „Finské domky“
   3. máte někdo ještě něco?
  3. Drahokoupil: Náš osadní výbor to řešil už v průběhu projednání pozemkové úpravy, Zahradník: ve Škrovádě to osadní výbor neřešil
  4. pro: host Křičenská z pozemkového úřadu – ve Škrovádu se to týkalo jen 4 pozemků, takže seznam nebyl ani předložen
  5. pro: všichni
 6. Bezúplatný převod pozemkové parcely č. 537/10 v kat. území Trpišov
  1. město by rádo získalo parcelu o výměře 62 m2  ve správě Lesů ČR, pozemek je veřejně přístupný jako komunikace a tak lze realizovat bezúplatný převod.
  2. Brůžek: směrem na Práčov, převod žádáme, abychom komunikaci mohli opravit
  3. pro: všichni
 7. Záměr prodeje pozemkové parcely č. 385/2 v k.ú. Trpišov
  1. částečně zaplocený městský pozemek u RD bývalé hájenky na konci Trpišova vpravo směrem na Šiškovice chtějí současní uživatelé odkoupit od města celý nebo částečně
  2. osadní výbor Trpišov nedoporučuje (aby nevznikaly precedenty)
  3. Chalupník: finanční výbor také nedoporučuje
  4. proti prodeji: 17 
 8. Svoz bioodpadu ve Slatiňanech od roku 2025
  1. Svoz bioodpadu by byl zahájen v roce 2025 a roční náklady v režimu 1x za 14 dní tzn. 26 svozů ročně by údajně činily cca 900 tisíc. 
  2. Peřina: v každém místě na tříděný odpad by byl kontejner a dále by občané, kteří by chtěli, měli popelnici i před domem. Konkrétní návrh rozešleme zastupitelům před schválením; živočišné zbytky (potravin apod.) vyžadují speciální utěsněné nádoby; zimní svoz má smysl pro rostlinné odpady z domácností na sídlištích
  3. Finanční výbor: doporučuje přehodnotit frekvenci – např. jako na Seči, kde mají i vlastní techniku 
  4. Hlavním účelem je minimalizace množství rostlinných bioodpadů, které občané házejí do směsného odpadu3
  5. Kontejnery na větve budou přistavovány jako doposud, město nemá kontejnery ani techniku na odvoz velkých kontejnerů (jako je na hřbitově)3
  6. poznámky redaktora:
   1. svoz bioodpadu je v mnohém dobrý a užitečný; nicméně v tomto řešení vidím tyto nedostatky:
   2. pravidelný svoz je nevhodný – vhodnější by byl častější v sezoně – podzim a jaro (co týden) a v zimě třeba žádný
    1. město uvažuje i o variantě častějšího svozu v zimě3
   3. těch 900tis. není nijak doloženo, pravděpodobně jde o odhad 5 let starý, který si nechalo udělat ještě minulé vedení; skutečná cena, kterou pak bude muset zaplatit město nebo lidi může být klidně dvojnásobná
    1. město na částce trvá, je to aktuální částka a je reálná3
   4. svoz bioodpadu platí všichni, i když ho všichni nebudou využívat (někdo raději kompostuje anebo mulčuje, nestříhá stromy) > vhodnější by bylo tuto službu zavést jen zájemcům s tím, že by si ji zaplatili
   5. sice se počítá s kompostárnou, ale po jejím naplnění bude bioodpad vožen náklaďáky mnoho km buď do Nasavrk nebo do Dražkovic, kde se za něj bude ještě platit
   6. Většinu roku budou popelnice prázdné, mnoho lidí si doma přes týden nevaří, větve se stříhají 1x za rok a stejně se do popelnice blbě dávají.
   7. Svoz je plánován kukavozem z plastových popelnic, což je jak ekonomicky, tak ekologicky velmi náročné (např. ve srovnání se stálými pravidelně vyváženými kontejnery aspoň 4x) , pravděpodobně i více, než než kdyby se tento odpad (větve, listy a tráva) házela do směsného odpadu, protože na skládce se rozloží stejně jako v kompostéru nebo v kompostu z kompostárny, na rozdíl od jiných složek směsného odpadu, které je jistě žádoucnější redukovat4
  7. návrh: co místo popelnic před každým domem, dokoupit kontejnery na Renault s vysokými postranicemi, vytipovat po městě několik míst, kde budou v sezoně stále umístěny kontejnery na větve, trávu a listí a zbytek z jídel likvidovat stejně jako jiné potravinové zbytky, tedy ve směsném? (předání písemně zastupitelům na jednání + emailem rozesláno emailem zastupitelům den předem)
  8. pro: všichni
 9. Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na 2025
  1. v prosinci 2022 pověřilo zastupitelstvu Radu města, aby připravila novou koncepci odpadového hospodářství, která by lépe motivovala ke snižování produkce směsného odpadu
  2. od roku 2025 by se odpady účtovaly podle předem domluveného počtu svozů za měsíc a velikosti nádoby a počtu obyvatel v nemovitosti (č.p.)
  3. návrh je, že by byly svozy 14ti denní a měsíční; platilo by se podle velikosti popelnice x počet svozů za měsíc a podle přihlášeních osob v nemovitosti (č.p.): min. 60/l za měsíc na osobu; 0,8Kč/l; platí se zpětně, takže se za 2025 bude platit až počátkem 2026.
   1. Minimální objem 60l/os. má zajistit, aby se vybraly peníze i na svoz tříděného odpadu, provoz kompostárny a sběrného dvora3 pro případ, že by lidé chtěli produkovat málo směsného odpadu
  4. Štítek pro právnické osoby určující četnost svozů z roku 2015 a 2016
   takhle nějak ta samolepka může vypadat

   zástupce každého č.p. musí do konce roku nahlásit na formuláři počet osob, velikost popelnice a četnost svozu; dostane barevnou samolepku, kterou nalepí na popelnici 

  5. nejčastější plastová hranatá popelnice má 120l, kulatá 110l, prodávají se ale i menší; popelnice by si poplatníci kopili a nahlásili sami5
  6. frekvenci svozu bude možno během roku změnit; kdo se nepřihlásí, tomu se nastaví minimální platba.3
  7. Nebude týdenní svoz: Naprostá většina obcí a měst přechází na minimální interval 1xza 14 dní a nemají se zápachem popelnic problém, lidé se naučí dávat kuchyňské zbytky živočišného původu do uzavřených plastových sáčků, popelnice mají víka… Jde jen o zvyk. Týdenní svoz, který navíc využívá jen část občanů, výběrové řízení značně, vzhledem k efektu velmi neúměrně, prodražuje. Svoz 1x za 14 dní celoročně bude výrazně levnější. Jeden svoz SKO celého města vyjde cca na 76 tisíc3
  8. poznámky redaktora6:
   1. účtování odpadu podle objemu popelnic a počtu svozů je rozhodně spravedlivější a tedy i lépe motivuje ke snižování produkce odpadu, než stávající účtování podle počtu osob. Na navrženém řešení však stále shledávám nějaké nedostatky:
   2. systém nezohledňuje skutečný počet svozů, ačkoliv ho známe, protože se podle něho účtuje svozové firmě, který by ještě reagoval a  tedy i motivoval  k minimalizaci produkce odpadu také během roku a přitom by dovolil každému jednoduše nárazově četnost zvýšit.
   3. návrh stanoví vysoké minimální množství 60l na osobu a měsíc (maximum, co dovoluje zákon), což při 4 a vícečlenném číslu popisném defacto znamená, že bude platit téměř svoz středně velkou nádobou po 14ti dnech, což již již dnes většina plní; takže pro domácnosti 3 a více osob bude platbu určovat ne množství, ale počet osob v domácnosti (jako dosud), čímž se velmi degraduje původní záměr:
    Kalkulace cen pro různé varianty a počet osob. Kliknutím zobrazíte on-line tabulku, kde můžete měnit parametry.

    Trochu potíž je, že podle zákona nesmí být víc než 1,0Kč/l7; uvažuje se snad o novelizaci, ale zatím není.

  9. Chalupník – co když budou v jednom č.p. dvě rodiny a každá bude chtít mít jiný režim
   1. Bursa (host, poradce za firmu ISES): hlásí majitel domu ale může si objednat více nádob a více režimů
  10. Chalupník: co konkrétně brání počítání svozů podle čipů už nyní?
   1. Peřina: čipy budou zachovány, popelnici bez čipu firma nesveze, samolepky slouží svozové firmě pro určení četnosti a velikosti vývozy
   2. Bursa (mimochodem bydlí v bytovém domějak uvedl V.Peřina v úvodu jednání při jeho představování stejně jako p.Peřina): zvlášť u bytových domů je problém, že nejde prokazatelně označit popelnice k nevyvezení
  11. Chalupník: byl bych pro snížení min, účtovaného objemu
   1. Brůžek: sníží to příjem města
   2. Brůžek: cílíme na domácnosti, které vyndávají i dvě popelnice
  12. Chalupník: bude soutěž pro svozovou firmu se měnit při změně systému?
   1. Bursa: Doporučíme neměnit, ale do podmínek řízení přidat povinnost firmy se 
  13. malé popelnice poloviční kovová popelnice má uvedeno 70l. Bude se počítat jako 60l? Menší popelnice mají více tvarů  (úzká vysoká a nízká široká; kulatá i hranatá) – bude někde seznam povolených typů?
   1. Brůžek: bude seznam typů, svozová firma bude prodávat, informace v Ozvěnách, lidé by neměli popelnice kupovat bez toho
  14. Umožní město aspoň jednorázově hromadný nákup třeba těch malých – lepší cena, snazší doprava; anebo domluví s nějakým obchodníkem ve Slatiňanech za rozumnou cenu?
   1. nepočítá se s tím
  15. když se majitel nemovitosti nedostaví na město podat přihlášku a nedostane samolepku, budou mu nadále vyvážet popelnice?
   1. neměla by být vyvezena
  16. Počítá se ve výběrovém řízení se zachování účtování svozů podle naskenovaných čipů, jako to je dnes, aby neztratily smysl?
   1. ano
  17. Bioodpad se bude soutěžit zvlášť?
   1. Bursa: jsou připraveny 3 zvlášť řízení: směsný, tříděný a bio
  18. Zahadník: systém vážení byl zavržen? To by bylo nejspravedlnější
   1. Brůžek: u vážení by lidé dávali odpad k sousedům a dále je draží technika a také poruchovější, proto jsme ji zavrhli
   2. Šťastný: je škoda, že tato varianta byla zavržena bez bližšího prozkoumání realizovatelnosti, naše vedení s tím počítalo a přijde mi to, že to je právě pro to
  19. Slanina: kolik vyjde jeden svoz bez odpadu
   1. Brůžek: kolem 70tisíc s odpadem, ale přesně to nevím
  20. pro: 13 pro – koalice + Kunc, Slanina (proti: Šťastný, Chalupník, Zahradník, Sobotková)
   1. o návrhu p. Chalupníka na změnu koeficientů 30litrů min., a 1Kč/l se nehlasovalo
 10. Finanční dar pro Římskokatolickou farnost Slatiňany
  1. farnost žádá o příspěvek na opravu věže kostela 150tis Kč
  2. Brůžek: RM navrhuje 100 tis. Kč
  3. Šťastný a Douša podporují 150tis Kč, p.Šťastný doporučuje vzít to z kulturního fondu anebo vypovědět energetického manažera, který nemá efekt a stojí 10 tis. měsíčně.
  4. pro: 14, Proti: Drahokoupil D.; Slanina J., Zahradník J. Jeník I.8
 11. Krátkodobá návratná finanční výpomoc pro ZŠ Slatiňany
  1. 1,3mil. Kč. na dva zásobníky 10 a 8 m3. na zalévání dešťovou vodou. Už je hotový projekt a vysoutěžená firma.9
  2. Cena se zdá astronomická na to, že ta voda bude jen na zalévání, ani nebude použita jako užitková; orientační ceny nádrží jsou např. zde, ale prý je reálná10
  3. Chalupník: finanční výbor souhlasí
  4. pro: 17
 12. Obecně závazná vyhláška o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí
  1. město navrhuje zavést koeficient 1,5 pro daň z nemovitosti; nahrazení vyhlášky vyhláška města č. 1/2008 O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, ze dne 23. června 2008.
  2. Dosud byl ze zákona 1,4 pro Slatiňany a Škrovád a 1,0 pro ostatní místní části. Od roku 2025 se ze zákona sníží na 1,0 pro všechny, ale obec ho může nastavit rozhodnutím v rozmezí 0,5 až 5,0. Tento koeficient nelze zavádět pro
   určité území obce, ale vždy pro obec jako celek.11
  3. Hanušová: toto je třeba pro zachování příjmu obce
  4. pro: 17
 13. 13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2024
  1. peníze na bod 11 výše (půjčka škole)
  2. pro: 17
 14. Schválení účetní závěrky města Slatiňany za r. 2023
  1. pro 17
 15. Závěrečný účet města Slatiňany za r. 2023
  1. pro 17
 16. Pravidla města Slatiňany pro informování o střetu zájmů
  1. Ujasnění, co může a nemůže zastupitel a další dělat při oznamování střetu zájmů: musí ho nahlásit do hlasování, ale mohou se účastnit jednání a hlasovat, jako by nebyli (zákon to jasně neurčuje)
  2. Pravděpodobně reakce na koupi areálu u nádraží, o kterém rozhodl těsně hlas zastupitele ve střetu zájmů a na návrh, aby funkcionáři ve střetu zájmů nemohli hlasovat, anebo aby o tom muselo rozhodnout zastupitelstvo
  3. Proč to nedáte do jednacího řádu?
   1. Brůžek: už je dost dlouhý a takto to můžeme podrobněji rozepsat
   2. Brůžek: povinnost hlasovat v případě střetu zájmu nemůžeme do jednacího řádu doplnit
  4. pro: 13, proti: Rulík, Šťastný, Sobotková, Chalupník
  5. Návrh ODS+TOP09 na přepracování rozpočtový výhled kvůli neplánovaným výdajům za nemovitosti za 40 mil. (pole u obchvatu a areál po Matějkových); pokud by se nesnížily plánované výdaje, bude nutné naplánovat úvěr; jinak výdaje snížit. Také by se hodila diskuse o investičních prioritách a využívání dotací.
  6. pro: 2 (Sobotková, ŠŤastný)Návrh změny Střednědobého výhledu města Slatiňany na r. 2025 – 2026
 17. Různé
  1. Bude město nějak řešit mizernou návaznost vlaků na Prahu, hlavně v odpoledních hodinách, pro rok 2025, a jak? Napsat dopis na kraj nestačí.(dotaz na radního za dopravu P.Šottu)
   1. rada se usnesla, že to není potřeba řešit
   2. Jan Brůžek: návaznost je dobrá, vlaky jezdí co 20minut.
  2. Kdy a jak bude zpřístupněna neregistrované veřejnosti tartanová dráha (místostarosta)?
   1. Brůžek: pokud vím, tak kdo chce, si na ní zaběhá, když tam není nějaký oddíl
   2. Douša: potvrzuji, že dráhu veřejnost normálně používá
   3. Rulík: já bych se přimlouval o vytvoření provozního řádu – např. časy, kdy je volná
  3. Šťastný: proč stále nejsou vkládány podklady pro zastupitelstvo 
   1. Brůžek: stránky byly předány bez školení a dalšími věcmi, řešíme přes mediátora a právníky, až se problém vyřeší, tak začneme podklady vkládat
  4. Dlouhá diskuse Brůžek-Šťastný ohledně spolupráce a fungování kontrolního výboru
  5. Diskuse o nevyváženosti Ozvěn – Šťastný – Brůžek – Švecová
  6. Šťastný: proč bylo první řízení na komunální vozidlo zrušeno z důvodu jednoho uchazeče, ale druhé nebylo, ačkoliv i zde byl je jeden uchazeč? 
   1. Brůžek: zadavatel může, ale nemusí zrušit řízení, když zbyde jeden.
   2. Harsa: V prvním řízení byl ten jeden, kdo zůstal dražší, ve druhém zůstal ten levnější, proto jsme ho nechali.
   3. Šťastný: A proč vypadl samosběrný vysavač z 2. řízení?
   4. Harsa: o tom nevím, ten by tam měl být, to by byla tisková chyba, podíváme se na to
  7. T.Velendorf z hostů: řeší křižovatku u hasičárny ve Škrovádu – kritizuje záměr dát tam zrcadlo; dále kritizuje selektování na dobré a špatné v Ozvěnách
  8. Diskuse o chybějící dokumentaci k Modele
 18. Diskuze a závěr

Jednání skončilo po 20 hodině.

 1. munipolis.cz/admin/newsletter/nahled/6669a00d06cac8693913001/64df477762f173990957483[]
 2. Město Slatiňany-Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva města Slatiňany dne 19. června 2024 v | edesky.cz[]
 3. Vlastimil Peřina, e-mail zastupitelům 18/6/2024[][][][][][][]
 4. umístěno 14/6/2024; 13/6/2024 sděleno telefonicky radnímu přes odpady VP[]
 5. zpráva+ vyhláška[]
 6. umístěno 14/6/2024; sděleno radnímu přes odpady VP 13/6/2024  telefonicky a 16/6 e-mailem[]
 7. 565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích (zakonyprolidi.cz)[]
 8. informace na webu farnosti farnostsl.cz podle §106 6/2024[]
 9. Škola bude zachytávat dešťovou vodu na zalévání – slatinak.cz[]
 10. správce projektu JD; ředitel ZŠ IM; známý projekční inženýr ZS telefonicky 6/2024[]
 11. důvodová zpráva k bodu[]
Naplánovaná událost Mobilní rozhlas Událost Zápisy zastupitelstva

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.