Téma: Pravidla pro přijetí do domova důchodců DPS

Slatiňany - pečovák - DPS - pohled ze dvora

Výtah z pravidel pro přidělování bytů:

 1. Bytové jednotky zvláštního určení jsou přidělovány seniorům, občanům se zdravotním postižením a s chronickým onemocněním, kteří dosáhli věku rozhodného pro uznání starobního důchodu a pro občany v invalidním důchodu, jejichž zdravotní stav vykazuje sníženou soběstačnost.
 2. Bytová jednotka je vybavena kuchyňskou linkou, šatní skříní a vařičem. Nájemce si bytovou jednotku musí zařídit vlastním nábytkem. Výši nájemného v bytech zvláštního určení stanovuje Rada města Slatiňany.
 3. Bytové jednotky v DPS jsou určeny soběstačnějším žadatelům, není zde zajišťována komplexní celodenní péče.
 4. Zájemce o přidělení bytové jednotky v DPS si vyplní písemně Žádost. Nejdéle do 30 dnů písemné vyrozumění, že jeho žádost byla zapsána do evidence  žádostí.
 5. Pokud je k dispozici volná bytová jednotka, komise navrhne vhodného žadatele. Pořadník žádostí je pouze orientační. Rozhoduje vždy aktuální sociální situace žadatelů.
 6. Rozhodování o přidělení bytové jednotky probíhá na základě posuzovaných kritérií.
  1. trvalý pobyt žadatele
  2. bytová situace
  3. sociální a zdravotní situace
  4. důvody hodné zvláštního zřetele
 7. Po vyhodnocení kritérií rozhodne komise o nejvhodnějším zájemci a předloží svůj návrh radě města. Rada města Slatiňany rozhodne o přidělení bytové jednotky.1

Rada města schválila Pravidla pro přidělování bytů v DPS. Vypracovaná pravidla mají předejít situaci, kdy byt dle pořadníku má být přidělen soběstačnému žadateli, který si pouze řeší svoji bytovou situaci a nepotřebuje žádnou péči ze strany Pečovatelské služby. Dle pravidel bude byt přidělen nejpotřebnějšímu zájemci. Absolutní přednost obyvatel Slatiňan nadále trvá.2

 1. Pravidla pro přidělování bytů v DPS Slatiňany (slatinany.cz) z 9.5.2022[]
 2. Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.