Pravidla pro publikování v Ozvěnách

Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.
Pomozte tím, že jej vhodně doplníte. Přejaté informace je nutné ozdrojovat, aby je bylo možné ověřovat.

Statut schválený usnesením rady města č. 62/2009 ze dne 23. února 2009.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.