Pravidla pro publikování v Ozvěnách

Rada města řešila nashromážděné podněty ke změně pravidel publikování v Ozvěnách za dva roky. Schválila tyto změny:

 • příspěvky musí být elektronicky, protože někdo občas přinesl vytištěný, či ručně psaný článek a úředník ho poté přepisoval do elektronické podoby.
 • Délka článku definovaná počtem znaků, v původním statutu byla psaná A4, což byla poměrně nevypovídající délka.
 • Další je Počet článků v jednom tématu (např. historie) omezen na dva, aby to bylo pro čtenáře zajímavé.

Samozřejmě může redakční rada v odůvodněných případech učinit výjimky.

Další podnět byl zavést Literární okénko, nicméně to Redakční rada Radě města nedoporučila, hlavně tedy z finančních důvodů a také že by Ozvěny měly být tématicky blízké k našemu městu, což by zde bylo pravděpodobně obtížně udržet.


STATUT  ZPRAVODAJE   MĚSTA  SLATIŇANY (výtah)

Tento statut schválila Rada města Slatiňany dne 25. 5. 2020. Tímto statutem se zároveň ruší „Statut Ozvěny“ schválený usnesením rady města ze dne 17. 12. 2018. Podtržené a škrtnuté jsou změny. Byly 

Zpravodaj Ozvěny Slatiňan vydává město Slatiňany – zdarma včetně distribuce, nákladem 1 560 ks.

Hlavním účelem a posláním zpravodaje je zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. Zastupitelstva a Rady města a Městského úřadu.

Ozvěny Slatiňan poskytují dále informace:

 • Městského úřadu z oblasti samospráva a státní správy
 • o činnosti organizací, kterých je město zřizovatelem
 • dalších orgánů státní správy a samosprávy
 • o činnosti místních společenských, zájmových a sportovních organizací
 • o činnosti místních firem
 • rozhovory se zajímavými osobnostmi
 • články o městě a jeho historii
 • vytvářejí prostor pro případnou veřejnou diskuzi, rozhovory, ankety, komentáře vztahující se k dění ve městě a jeho místních částech.

Příspěvky Městského úřadu z oblasti samosprávy a státní správy, jsou zveřejňovány v neomezeném rozsahu a mají přednost před ostatními příspěvky nebo inzeráty.

Velikost ostatních příspěvků je omezena velikostí stránky A4 včetně fotografií, to je 6000 úhozů na stránku, za každý obrázek se odečítá 1000 úhozů. Příspěvky předávat v podobě – Times New Roman, velikost písma – 12, řádkování – 30 řádků na stránku A4, počet znaků – 60 znaků na řádek.
Příspěvky do Ozvěn Slatiňan předávat redakční radě zásadně v elektronické podobě. Redakční rada má právo omezit počet příspěvků s tématikou která není akutní na počet 2 v jednom vydání Ozvěn. V případě jejich většího počtu, je zařadit do některého z následujících vydání Ozvěn Slatiňan.

Na inzerci je vyčleněna předposlední strana Ozvěn Slatiňan. Velikost inzerátů je omezena na ¼ stránky A4. Za kvalitu inzerátů odpovídá dodavatel. V případě nedostatku prostoru pro umístění inzerátu se přihlíží k pořadí, v jakém byly doručeny redakční radě. Inzerce a reklamy jsou zveřejňovány za úhradu. Cenu inzerátů a reklam se stanovuje ceníkem Rady města v poměru k nákladům na vydání zpravodaje.

Ozvěny Slatiňan nezveřejňují informace o politických stranách a ostatních subjektech politicky činných v jakékoli formě a dále materiály, které by byly v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních lidských práv a svobod, či mohly budit veřejné pohoršení. O zveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada a zároveň nezodpovídá za jejich obsah.

Na zveřejnění článku v Ozvěnách není právní nárok.

V případě, že příspěvek obsahuje zavádějící informace či si vyžaduje reakci osob/y zmiňovaných v příspěvku, má redakční rada právo zajistit článek, který by tyto neúplné či nepravdivé informace uváděl na pravou míru, či přinesl vyjádření zmiňovaných osob/y.

Dále má redakční rada právo gramatické korektury. Ostatní změny textu budou realizovány pouze se souhlasem autora článku. Anonymní příspěvky nebudou zveřejňovány.

Vydávání Ozvěn se bude řídit edičním plánem zpracovaným na kalendářní rok, který bude zveřejňován v lednových Ozvěnách.

Případnou výjimku termínu vydání a náklad (počet výtisků) schvaluje Rada města. Za zpracování zpravodaje v souladu s platným statutem zodpovídá redakční rada.

2 komentáře u „Pravidla pro publikování v Ozvěnách“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.