Pravidla pro publikování v Ozvěnách

Tato pravidla již nejsou platná, nahradila je pravidla z 21.12.2018


Rada města Slatiňany schválila nový statut Ozvěn Slatiňan
STATUT ZPRAVODAJE MĚSTA SLATIŇANY

Zpravodaj Ozvěny Slatiňan vydává město Slatiňany, Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany – zdarma včetně distribuce, nákladem 1 560 ks.

Hlavním účelem a posláním zpravodaje je zajištění maximální informovanosti občanů o činnosti orgánů města, tj. zastupitelstva a rady města a městského úřadu.

Ozvěny Slatiňan poskytují dále informace:

– městského úřadu z oblasti samospráva a státní správy
– o činnosti organizací, kterých je město zřizovatelem
– dalších orgánů státní správy a samosprávy
– o činnosti místních společenských, zájmových a sportovních organizací
– o činnosti místních firem
– rozhovory se zajímavými osobnostmi
– články o městě a jeho historii
– vytvářejí prostor pro případnou veřejnou diskuzi, rozhovory, ankety, komentáře vztahující se k dění ve městě a jeho místních částech.

Příspěvky městského úřadu z oblasti samosprávy a státní správy, jsou zveřejňovány v neomezeném rozsahu a mají přednost před ostatními příspěvky nebo inzeráty.

Velikost ostatních příspěvků je omezena velikostí stránky A4 včetně fotografií.

Na inzerci je vyčleněna předposlední strana Ozvěn Slatiňan. Velikost inzerátů je omezena na 1/4 stránky A4. Za kvalitu inzerátů odpovídá dodavatel. V případě nedostatku prostoru pro umístění inzerátu, se přihlíží k pořadí v jakém byly doručeny redakční radě.  Inzerce a reklamy jsou zveřejňovány za úhradu. Cenu inzerátů a reklam se stanovuje ceníkem rady města v poměru k nákladům na vydání zpravodaje.

Ozvěny Slatiňan nezveřejňují

  • informace o politických stranách a ostatních subjektech politicky činných v jakékoli formě a dále
  • materiály, které by byly v rozporu s Ústavou ČR a Listinou základních lidských práv a svobod
  • či mohly budit veřejné pohoršení.

O zveřejnění příspěvků rozhoduje redakční rada a zároveň nezodpovídá za jejich obsah. Na zveřejnění článku v Ozvěnách není právní nárok.

Ozvěny Slatiňan jsou vydávány pravidelně každý měsíc, tedy 12 × za rok, vždy v posledních osmi dnech v měsíci. Případnou výjimku termínu vydání a náklad (počet výtisků) schvaluje rada města.

Za zpracování zpravodaje v souladu s platným statutem zodpovídá redakční rada.

Tento Statut nabývá účinnosti dnem schválení. Tímto statutem se zároveň ruší statut schválený usnesením rady města č. 62/2009 ze dne 23. února 2009.  Tento statut schválila rada města Slatiňany usnesením rady města
č. 33/2015 ze dne 7. 12. 2015 MVDr. Ivan Jeník Vítězslav Kolek (starosta místostarosta)

Jeden komentář u “Pravidla pro publikování v Ozvěnách”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.