Téma: Pravomoci zastupitelstva

Zastupitelstvo schvaluje a rozhoduje ve věcech, tj.:1

 • program rozvoje obce
 • rozpočet obce
 • změny v katastrálním území
 • dohody o změnách hranic a slučování s jinými obcemi
 • zřizování a rušení peněžních fondů, příspěvkových organizací, organizačních složek obce, právnických osob a veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
 • zřizování a nazývání částí obce, jejich ulic a dalších veřejných prostranství
 • vyslání svého zástupce na valné hromady obchodních společností, kde není obec vlastníkem, ale má v nich majetkovou část
 • spolupráci s jinými obcemi
 • některá právní jednání, která jsou zejména v oblasti nabývání a převodu movitých a nemovitých věcí a poskytování peněžitých darů a dotací
 • uzavírání smluv a poskytování majetkových dohod dle těchto smluv u společností, kde je jedním ze společníků
 • vklady do právnických osob
 1. Zastupitelstvo – vrcholný orgán obce – SMS ČR – Rok v obci 12/10/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.