Budeme přecijen návštěvníky od Chrudimi vítat dalším billboardem? (Aktualizováno)

V srpnu Rada města neschválila pronájem části pozemku p.č. 686/2 v kat. území Slatiňany pro umístění reklamního billboardu společnosti Recycling o rozměrech cca 3 m x 1,6 m.*1

Měsíc a půl poté je na stole žádost u umístění billboardu, tentokrát o poloviční výšce a stejné šířce 3m x 0,8 m.


Aktualizace 6/10/2020

Umístění billboardu na křižovatce se týká stávajícího billboardu který je tam již umístěn. Je to poutač restaurace Monaco. Při změně nájemce restaurace musíme uzavřít novou smlouvu a postup je stejný, jako by se dával poutač nový.*2


Aktualizace 8/12/2020

Rada města schválila pronájem existujícího reklamního billboardu na restauraci Monaco o rozměrech cca 3 m × 0,7 m na křižovatce pod hřebčínem. Cena 3 000 Kč / rok vychází z obecně závazné vyhlášky. 1

  1. 75. schůze RM[]

Odkaz: vývěska

Odkaz: parcela

Odkaz: *1

Odkaz: *2 Dne v 14:30 Josef Prokš, tajemník, emailem 6.10.2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.