Před Málkem srazilo auto chodce – naštěstí jen lehké zranění

Základní informativní výpis o nehodě číslo: 170306120013
Základní vlastnosti

Obec – Slatiňany (Pardubický kraj)
Datum nehody – 6.1.2012 17:50 pátek
Druh pozemní komunikace – silnice 1.třídy
Číslo pozemní komunikace – 37
GPS -646039, -1074864

Charakteristiky řidiče vozidla a příčiny nehody

Zavinění nehody – řidičem motorového vozidla
Kategorie řidiče – s řidičským oprávněním skupiny b
Vnější ovlivnění řidiče –  řidič nebyl ovlivněn
Alkohol u viníka nehody – ne
Stav řidiče – dobrý -žádné nepříznivé okolnosti nebyly zjištěny
Charakteristiky následků osob – stav do 24 hod

Usmrceno osob (počet) – 0
Lehce zraněno osob (počet) – 1
Těžce zraněno osob (počet) – 0

Charakteristiky vozidla, viníka nehody a následků nehody na vozidle

Počet zúčastněných vozidel – 2
Výrobní značka motorového vozidla – CHRYSLER
Vozidlo po nehodě – žádná z uvedených
Celková hmotná škoda (100 Kč) – 50
Únik provozních, přepravovaných hmot – žádné z uvedených
Druh vozidla – osobní automobil bez přívěsu
Rok výroby vozidla – 01
Vlastník vozidla – soukromé, nevyužívané k výdělečné činnosti
Škoda na vozidle (100 Kč) – 50
Způsob vyproštění osob z vozidla – nebylo třeba užít násilí

Charakteristiky druhu nehody a podmínek nehody

Charakter nehody: nehoda s následky na životě nebo zdraví
Druh srážky jedoucích vozidel: nepřichází v úvahu, nejde o srážku jedoucích vozidel
Hlavní příčiny nehody – řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
Stav povrchu vozovky v době nehody – povrch mokrý
Povětrnostní podmínky v době nehody – neztížené
Rozhledové poměry – dobré
Situování nehody na komunikaci – na jízdním pruhu
Místní úprava přednosti v jízdě – přednost vyznačena dopravními značkami
Směrové poměry – přímý úsek
Druh křižující komunikace – neurčeno
Směr jízdy nebo postavení vozidla – jedoucí – proti směru staničení na komunikaci
Druh nehody – srážka s chodcem
Druh povrchu vozovky – živice
Stav komunikace – dobrý, bez závad
Viditelnost – v noci – s veřejným osvětlením,viditelnost nezhoršená vlivem povětrnostních podmínek
Dělení komunikace – dvoupruhová
Řízení provozu v době nehody – místní úprava (vyplní se pol. 24)
Specifické objekty v místě nehody – přechod pro chodce
Místo dopravní nehody – mimo křižovatku
Smyk  – ne

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.