Předán podnět k Plánu odpadového hospodářství pardubického kraje pro větší třídění

(odesláno 4/11, termín k podání 26/10)

text:

—– Original Message —–
From: Robert Koblížek DHD
To: zuzana.indrakova mzp.cz
Sent: Wednesday, November 04, 2015 6:00 PM
Subject: připomínky k PHO Pardubického kraje
Vážená paní Indráková,
mohl bych prosím podat ještě připomínky k Plánu odpadového hospodářství pardubického kraje?
Jako občan se už několik let poněkud snažím zlepšit situaci s odpady v našem městě. Vidím, že mnohé by šlo snáze, kdy by byla podpora také shora. Proto podávám tyto připomínky v zájmu životního prostředí, které jsme si „půjčili od našich dětí“.

a) Chápu, že je to i cíl v rámci ČR, ale je opravdu ideální řešení vše nevytříděné spalovat? (str 128, bod 7). Je opravdu dopad spaloven na prostředí o tolik menší, než skládek?

b) v plánu se nepočítá k motivacik redukci odpadu (kromě informačních kampaní, jejichž efekt je podle mého názoru již vyčerpán – u nás probíhají pravidelně iniciativou města už 3 roky a přesto produkce komunálu rok od roku roste a dokonce podíl tříděného klesá!)
Přitom produkce komunálu evidentně roste v rámci celého kraje (str. 16)
Nástroje k motivaci k redukci existují – např. platba za komunál závislá podle vyprodukovaného množství domácnosti.
c) cíl recyklace do r. 2020 je 50% (str. 128 bod 6) a vzhledem k tomu, že se do toho počítá i železo, tak už skoro mají (str. 144). Navrhuji cíl zvýšit na 65%, aby byl důvod něco dělat.
d) Je nějak zajištěno, že se vytříděný odpad, např. plast, bude opravdu recyklovat? Od nás se ho prý většina vozí ze žlutých nádob přímo na skládku komunálů do Nasavrk.
Do PHO by bylo dobré tyto kontrolní mechanismy zapracovata také aby byly dostatečně transparentní i pro občany, snáze by se nám pak dařilo motivovat je třídit. Barevné letáky do schránek a besedy ve školách tuhle pochybnost nevyvrátí.
Omlouvám se za pozdní podání připomínek. Přesto doufám, že se dostane k povolaným, kterým snad také záleží na prostředí, které tvoříme.
S pozdravem
Robert Koblížek,
Škrovád 88,
Slatiňany

—– Original Message —–
From: Zuzana.Indrakova mzp.cz
To: Robert Koblížek DHD
Sent: Wednesday, November 04, 2015 6:13 PM
Subject: Odpověď: připomínky k PHO Pardubického kraje

Dobrý den,

děkuji za zaslání připomínky.
Postoupila jsem ji předkladateli koncepce a zpracovateli vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Vzhledem ke zpoždění však nemohu zaručit, že jí bude ještě předkladatel oficiálně v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí vypořádávat.

S pozdravem

Mgr. Zuzana Indráková
Oddělení SEA
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 559
e-mail: zuzana.indrakova@mzp.cz ·  web: www.mzp.cz

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.