Návrh: Předávat zastupitelům podklady pro zastupitelstvo elektronicky

Týden před každým zastupitelstvem objede pracovník města všechny domácnosti zastupitelům a do schránky jim vhodí obálku s vytištěnými návrhy usnesení a odůvodněním. Ostatní podklady již dnes jsou pouze elektronicky na úložišti.


čl. 2: Navrhuji

  1. doplnit možnost pozvat zastupitele a předat jim dokumenty také elektronicky s tím, že sekretariát akorát ověří např. před doručenku nebo zpětným potvrzením zastupitele, že daní podklady převzal (v dnešní době mi přijde zbytečné, aby někdo 2 hodiny objížděl Slatiňany, když to může během 10min odeslat… šetřeme kapacitu pracovníků a berme jim zbytečné činnosti, ať mohou čas využít kde to má větší přidanou hodnotu).

Bylo navrženo 16/2/2023 emailem všem zastupitelům bez reakce. Sedma návrh nepodpořila při setkání 28/3/2023. Kontrolní výbor také nepodpořil (3 ku 2 hlasy)1. Podle starosty J. Brůžka tento návrh nemá aktuálně podporu dalších zastupitelů, ale je možné se k němu vrátit v budoucnu1.

  1. 6. Zasedání zastupitelstva města – osadní výbor Škrovád a jednací řád zastupitelstva umožňující elektronické hlasování a záznam – slatinak.cz[][]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.