Předjarní povodeň v roce 1947

Zmíněný povodňový stav, vyskytnuvší se v okrajové části
obce, kronika nezaznamenala. Na výstavě ve Společenském
domě pod názvem Kalamita bylo toto zatopení ulic prezentováno
pouze symbolicky na několika fotografiích, získaných od občanů
na základě výzvy v Ozvěnách.
Na snímcích od pana Licka (čp. 268), dodatečně získaných od
jeho dcery paní Sýkorové, je datace 4. 3 1947, což je v souladu
s návštěvou zemského poslance A. Hromádky a předsedy ONV
J. Starého v nejvíce postižených oblastech povodní na Chrudimsku.
Při jednání s předsedy MNV obcí přislíbili pomoc lidem,
jimž živel způsobil velkou škodu na majetku. Mezi jmenovanými
obcemi byly též Slatiňany.
Chrudimský týdeník Budujeme (20. 3. 1947) informoval
o tom, že povodeň měla záplavový charakter s rychle šířící vlnou
a u některých přízemních domků dosáhla voda až ke stropu obytných
místností. Naštěstí si dravý vodní proud nevyžádal obětí na
životech, a to jen proto, že dešťová záplava se šířila krajem za
bílého dne a občané byli včas upozorněni.
Článek ilustrujeme snímky z r. 1947, na nichž poznáváme
Schmoranzovu a Dělnickou ulici.
MNV přistoupil v témže roce k dalšími odkanalizování obce,
např. v zaplavené Dělnické ulici, jejíž technickou přípravou byl
pověřen stavitel Gustav Schmoranz.
Pro úplnost je třeba napsat, že hlavní částí výstavy bylo
připomenutí letošní srpnové záplavy na barevných obrázcích,
včetně sněhové kalamity, způsobené intenzivním a vytrvalým
sněžením. Zatopení ulic zapříčinily přívalové deště, jež nestačil
potok z Orlin odvést propustěmi mostků, čímž nastalo vylití
z koryta do okolí.


Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.