Návrh: Předložit rozpočet veřejné diskusi ještě před jeho schválením

Rozpočet se dnes připravuje tajně během listopadu. Návrh rozpočtu připravuje úřad, schválí ho Rada města (kde má SNK většinu) a k návrhu se vyjadřuje finanční výbor.

Rozpočet schvaluje na posledním zasedání předchozí rok zastupitelstvo. Zastupitelé jsou již s hotovým návrhem seznámeni týden před schvalováním v rámci programu zastupitelstva, který se nově objevuje už i na webu. Zastupitelé však mají právo nechat si předložit rozpočet již ve fázi přípravy.

Navrhujeme posunout přípravu – aspoň významných položek (>1%) rozpočtu o 3 měsíce na září, aby mohl vyjít už v říjnových ozvěnách a koncem září být zveřejněn na webu města, aby měli občané možnost zkontaktovat zastupitele, radní, starostu a tajemníka se svými připomínkami.

Ideální by bylo se připomínkami nějak stručně vypořádat – buď na webu města nebo slatinak.cz nebo kdekoliv jinde.

Postup vytváření rozpočtu je dán vnitřní směrnicí o rozpočtu města, která by se musela patřičně upravit.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.