Návrh: Předložit rozpočet veřejné diskusi ještě před jeho schválením

Rozpočet se dnes připravuje tajně během listopadu. Do přípravy nejsou vpuštěni ani zastupitelé, natož občané. Všichni sice mohou starostovi podávat návrhy, ale jejich zařazení mohou jen těžko ovlivnit – záleží hlavně na náklonnosti starosty, tajemníka a odboru investic.

Rozpočet schvaluje na posledním zasedání předchozí rok zastupitelstvo. Zastupitelé jsou již s hotovým návrhem seznámeni týden před schvalováním, takže už nemají možnost provádět větší změny.

Navrhujeme posunout přípravu – aspoň významných položek (>1%) rozpočtu o 3 měsíce na září, aby mohl vyjít už v říjnových ozvěnách a koncem září být zveřejněn na webu města, aby měli občané možnost zkontaktovat zastupitele, radní, starostu a tajemníka se svými připomínkami.

Ideální by bylo se připomínkami nějak stručně vypořádat – buď na webu města nebo slatinak.cz nebo kdekoliv jinde.

Postup vytváření rozpočtu je dán vnitřní směrnicí o rozpočtu města, která by se musela patřičně upravit.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.