Předvolební leták ODS+TOP09 Za lepší Slatiňany 2022 – Představení kandidátů

Celý text letáku do schránek koncem srpna 2022

ZA LEPŠÍ SLATIŇANY

Srpen 2022

Úvodní slovo místostarosty

Vážení spoluobčané, na základě dosavadní práce v pozici místostarosty a získaných zkušeností jsem se stal v rámci naší koalice ODS a TOP 09 lídrem společné kandidátky. Chci se tak ucházet o Vaši důvěru ve volbách jako kandidát na starostu města. V souvislosti s tím mi dovolte, abych Vám podrobněji představil náš tým první „sedmičky“ kandidátů do Zastupitelstva města Slatiňany. Jednotliví kandidáti byli pečlivě vy bráni na základě různorodých profesí, pracovních a životních zkušeností, které mohou uplatnit ve správě a rozvoji našeho města. Jedná se zároveň o občany, kteří mají či měli v minu losti již nějakou zkušenost se samo správou, ať již prací v radě, zastupitelstvu, či ve výborech zastupitelstva. Získaná zkušenost se samosprávou je výhodou v tom, pokud dostaneme ve volbách Vaši důvěru, že ihned můžeme začít pracovat či pokračovat ve své práci, aniž bychom se museli dlouhodobě seznamovat s legislativními postupy samosprávy, procesy, chodem aparátu a hledat teprve cesty řešení. Chceme přikročit prakticky ihned k nutným a potřebným změnám v jednotlivých oblastech působnosti radních, kde cítíme nedostatky, či kde je nutné dokončit započatou práci za účelem dalšího rozvoje naše ho města. Pro Vaši představu Vám předkládáme o každé kandidátce či kandidátovi informace o jeho vzdělání, profesním zaměřením a působnosti, kterou by se chtěl v rámci zastupitelstva či rady města zabývat, pokud uspějeme ve volbách. Chceme společně s Vámi dokončit nastartovanou změnu, která započala volbami v roce 2018 ve vedení rad nice s cílem i nadále Vám, občanům, pečlivě naslouchat, snažit se Vaše názory prosazovat a co nejlépe Vás zastupovat.

Co jsme zač?

Přečtěte si o nás více

1 Ing. Stanislav Šťastný

místostarosta, ekonom, 44 let

Ve Slatiňanech žiji od dětství, chodil jsem do místní MŠ a základky, vystudoval Obchodní akademii v Chrudimi a následně Ekonomickou fakultu v Ostravě. Několik let jsem pracoval na krajském úřadě ve vedoucí pozici v oblasti rozpočtu a investic ve školství a dále také učil na OA Pardubice. Moje současná práce, kromě funkce neuvolněného místostarosty, je ekonom Střední zdravotní školy Pardubice. Jsem ženatý a mám 2 děti, syna Filipa a dceru Elen ku. Slatiňany jsou naším domovem a velmi mi leží na srdci rozvoj města a prostředí, kde vyrůstají naše děti. Mezi mé zájmy patří architektura, plavání a lyžování. Chci Vám nabídnout sebe jako kandidáta na starostu, který svou práci bere jako službu občanům na prvním místě a je Vám k dispozici na radnici. Nadále Vám chci pečlivě naslouchat, prosazovat Vaše názory a vypořádávat připomínky. Chtěl bych se také dále intenzivně věnovat investicím, které mám ve své gesci, a dokončit rozpracované investiční záměry, zejména na rekonstrukce ulic a ploch sídlišť. Další mojí prioritou je dotažení do konce převod sportovišť Spartaku do vlastnictví města a realizace jejich postupné obnovy z dotací. Zároveň budu pokračovat v prosazování odpovědné rozpočtové politiky.

2 Ing. Vít Steklý

radní města, podnikatel, 31 let

Narodil jsem se v roce 1990 v Chrudimi, dětství a dospívání prožil ve Slatiňanech. Díky svým rodičům a pra rodičům mám silný vztah k našemu městu, kde jsem vyrostl, stejně jako k místní komunitě, přírodě a kraji jako takovému. Vystudoval jsem ČVUT v Praze, kde jsem získal nezbytné penzum vědomostí do dalšího života. Zlomový okamžik mého života nastal v roce 2017, kdy se mi narodil syn Michal. Léta prožitá v Praze, získané životní zkušenosti a narození potomka představovaly zásadní motivaci vrátit se na místo, které považuji za domov – tedy zpět do Slatiňan. I přesto, že vedu svoji IT firmu, kterou jsem založil již během studií, rodinný život je ne zbytnou součástí a inspirací v aktivním budování hodnot, ve které sám pevně věřím. Od roku 2018 sbírám zkušenosti v samosprávě našeho města jako radní, kde bych rád dál pokračoval. Znalosti, které jsem získal studiem na Fakultě informačních technologií, zužitkuji ve zvyšování transparentnosti vedení úřadu a efektivity prostřednictvím automatizace. Neustále rostoucí ceny za likvidaci odpadu chci přestat účtovat plošně, ale zavést spravedlivé rozdělení dle skutečné produkce prostřednictvím moderních technologií.

3 Jana Sobotková

zdravotní sestra specialistka, 57 let

Téměř celý svůj život prožívám ve Slatiňanech a blízkém okolí. Vystudovala jsem obor všeobecná zdravotní sestra v Havlíčkově Brodě a po maturitě nastoupila do nemocnice Chrudim na lůžkové ARO. Následně jsem se stala kmenovým zaměstnancem zdravotnické záchranné služby, kde pracuji dosud. Při své praxi jsem v Brně vystudovala specializaci  Anestezie, resuscitace a in tenzivní péče. Práce ve zdravotnictví mě stále naplňuje, protože ráda pomáhám lidem. Mimo své zaměstnání se ráda podílím na zajišťování zdravotního dozoru na různých sportovních akcích a školeních v první pomoci. Mezi mé koníčky patří pěší turistika a poznávání našich kulturních památek. Zajímám se o dění v našem městě a celém okolí. V roce 2018 jsem byla zvolena zastupitelkou města. Není mi lhostejné naše životní prostředí. Také mě trápí chování některých jedinců k našemu městu a okolní přírodě. Myslím tím například nepořádek kolem kontejnerů, černé skládky v okolí, ničení zeleně, chodníků, laviček a dalšího majetku našeho města. Chtěla bych se v případě opětovného zvolení věnovat oblasti životního prostředí, vzhledu a údržbě města.

4 Ing. Marie Herrová

OSVČ, finanční poradkyně, 63 let

Narodila jsem se v roce 1959 v Chrudimi. S výjimkou několika let období studia na VŠ trvale žiji ve Slatiňanech. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické v Chrudimi jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Celý profesní život pracuji ve finančním a ekonomickém sektoru. Nejdříve ve Stát ní bance československé, po roce 1990 kontinuálně v Komerční bance. Od roku 2000 dosud, jsem OSVČ s oprávněním účetního, daňového a finančního poradenství, včetně registrace a oprávnění u České národní banky. Jsem jednou vdaná a mám dvě dospělé děti. Volný čas nejraději trávím aktivně, v zimě na horách, na jaře a na podzim na kole a v létě na vodě. V současném volebním období pracuji jako členka finančního výboru zastupitelstva města a v případě zvolení bych se ráda věnovala finanční činnosti města. Jsem přesvědčena, že i v těžkých ekonomických dobách je možné, a hlavně nutné hospodařit s veřejnými zdroji efektivně, ku prospěchu všech občanů Slatiňan i místních částí. Po celý život, i když to nebylo vždy jednoduché, přistupuji k řešení situací a problémů s kli dem a ctím liberálně konzervativní hodnoty.

  1. Ing. Aleš Kubát

geodet, 65 let

Do Slatiňan jsem se přistěhoval v roce 1979. Celý svůj profesní život se věnuji geodézii. Vystudoval jsem ČVUT Praha  stavební fakultu. Po absolvování vojenské prezenční služby jsem pracoval jako geodet na výstavbě prachovické cementárny. V letech 1983  1992 jsem pracoval na Katastrálním úřadě v Chrudimi. Od roku 1992 pod nikám v oboru geodézie. Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti. Ve svém volném čase jsem se věnoval především spor tu, a to jak aktivně, tak i jako trenér a funkcionář. Osm let jsem byl i předseda fotbalového oddílu SK Chrudim a po sloučení místopředsedou oddílu MFK Chrudim. Ve Slatiňanech jsem byl zakladatelem oddílu stolní ho tenisu a následně jeho předsedou. V případě své ho zvolení bych se chtěl angažovat hlavně v otázkách sportu a dále pak v otázkách územního plánu a rozvoje města, to jsou obory, kde mohu zúročit své dlouholeté zkušenosti.

6 Marie Málková

radní města, důchodkyně, 67 let

Jak ten čas letí! Také máte ten pocit? Já tedy ano. Než stačíme mrknout, odrostou nám děti, mrkneme podruhé a dorůstají a odrůstají nám i vnoučata. Já si ale ten čas s vnoučátky teď opravdu užívám. Sofinka s Matyáškem už sice „vychodili“ mateřskou školu a navštěvují školu základní, ale ještě pořád z těch malých dětských střevíčků neutekli. No a ti starší, Jakub a Nikolas zase babičce s ledasčím pomohou, a dokonce i poradí, třeba s tou dnešní technikou, znáte to. A když už jsem u těch dětí, tak musím říct, že jsem moc ráda, že se nám podařilo vylepšit prostory mateřské školy, a zvláště v této době, i díky instalaci tepelných čerpadel oceníme značné úspory elektrické energie. V uplynulých čtyřech letech jsme ale nezapomněli ani na základní školu, ba naopak. A co že jsem se tak rozepsala o dětech a o školství? Našemu školství a jeho rozvoji bych se ráda věnovala. Myslím, že zkušenosti, které jsem získala při svém působení v Pardubickém kraji jako krajská radní za školství, bych mohla dále uplatnit. A ještě něco, pamatujete, kdy ulice našeho města rozkvetly růžemi? Já vím, je to už pěkná řádka let, ale mnozí si jistě vzpomenou. Byla to krása. A tak bych si moc přála, aby nás po městě provázely čisté ulice, opravené chodníky a třeba i ty rozkvetlé růže. Půjdete do toho s námi?

7 Ing. Kamil Urbánek

projektant, jednatel společnosti, 47 let

Stěžovat si na státní politiku nemá smysl, pokud chceme něco změnit, je potřeba začít doma. Doma jsou pro mne Slatiňany. Tady jsem vyrostl, tady se svojí rodinou žiji. Město a okolní krajina jsou mi blízké. Vystudoval jsem Střední lesnickou školu v Trutnově a následně Lesnickou fakultu České zemědělské univerzity v Praze, obor Krajinné inženýrství. Celou profesní karieru se věnuji krajině a vodnímu hospodářství. Kromě profesních organizací jsem členem Výboru pro životní prostředí, který je poradním orgánem pro Zastupitelstvo města Slatiňan. I nadále chci spolupracovat na rozvoji města a jeho okolí tak, aby Slatiňany byly skvělým místem pro život.

Odkaz: Leták do schránek, PDF verze letak5.pdf

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.