Předvolební leták Sedma

Podporujeme Honzu na funkci starosty, protože má zkušenosti a nadhled. Umí se rozhodnout. Je otevřený a vstřícný. Je schopen diskuze. Je praktik. Je to férový a čestný chlap.

(fotografie kandidátů se jmény, funkcemi a věkem, o 2.-7. jsou bubliny s hláškami).

Podporují nás

Jaroslav Bušta
Proč podporuji Sedmu? Protože věřím jejím členům, věřím v jejich schopnosti i lidské vlastnosti. Věřím, že jim nejde o politické body ani placená místa, ale že jim jde především o Slatiňany. Že jim jde o celé město minimálně tak, jako mne o zámecký areál. Rozhodl jsem se sice pro následující období do zastupitelstva nekandidovat, a to …

Ivo Mandys
V tomto volebním období jsem se rozhodl nekandidovat z důvodu velkého pracovního vytížení na pozici ředitele školy. Jako člen Sedmy plně podporuji navržené kandidáty.


Volební program 2022 – Sedma


Milí spoluobčané,

před šestnácti lety jsme založili ve prospěch Slatiňan a jejich místních částí Sedmu. Místní politickou stranu s pevnými hodnotovými základy a otevřenou aktivním lidem. Ze čtyř volebních období jsme působili tři v koalici a byli zastoupeni v radě města, jedno volební období jsme byli v opozici. Naši zastupitelé i radní odvedli spoustu dobré práce. Zaměřili jsme se na podporu otevřené komunikace s občany (podoba Ozvěn), prosazovali jsme rozumný územní plán, který umožní rozvoj města a zároveň zachová cenné lokality, podporovali jsme obnovu Švýcárny, Třešňovky i dalších sadů ve Škrovádě. Přispěli jsme k budování kanalizace, rekonstrukci školských zařízení i rozvoji plovárny. Mysleli jsme na činnost spolků a sportovních oddílů. Zodpovědně jsme přistupovali k městským financím… Výše uvedené příklady některých úspěchů však nejsou a nemohou být zásluhou jedné strany. Mohly vzniknout ve spolupráci s ostatními, protože ve Slatiňanech nevládla pouze jedna strana a tak tomu zřejmě bude i nadále.

Silnou stránkou Sedmy byly vždy její osobnosti, neboť mnohé z nich pracovaly aktivně v různých oblastech veřejného života, v různých místních spolcích a organizacích. To však bylo zároveň i slabinou Sedmy, protože její zvolení zastupitelé byli ochotni aktivně pracovat v zastupitelstvu i radě, ale z důvodů vytíženosti nikoliv v roli starosty či místostarosty. Toto se však mění. V současné chvíli nabízíme kvalitního kandidáta na starostu a v případě, že by to výsledek voleb umožnil, tak i kvalitní kandidátku na místostarostu. Dále řadu zajímavých kandidátů do rady města a dalších výborů a komisí.

Možná se ptáte, proč někteří úspěšní zastupitelé Sedmy kandidují až v závěru kandidátky. Po několika volebních obdobích náročné a dobře odvedené práce v zastupitelstvu a dříve i radě se sami rozhodli dát více prostoru druhým. Zároveň zůstávají součástí týmu a Sedmu aktivně podporují. Dochází tedy k určité personální obměně, která je zdravá po čase pro každou stranu. Příklady politiků držících se donekonečna svých pozic bývají často odstrašující.

Daniel Vychodil a Petr Kolek

Vaše Sedma

 

 

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.