Předvolební leták SNK ED do schránek

Celý text letáku do schránek z počátku září 2022

Vážení spoluobčané,

po 4 letech se opět ucházíme o vaši důvěru. Jsme uskupení Slatiňáků, tedy občanů města Slatiňany a jeho místních částí. Na naší kandidátce najdete řadu známých tváří, ale i nové uchazeče, kteří stojí o to se intenzivně zapojit do vytváření podmínek pro kvalitní život ve Slatiňanech. Naším zájmem je plynule navázat na práci z předešlých let, kdy se nám spoustu věcí podařilo, ale uvědomujeme si, že mnoho úkolů na nás ještě čeká: Společně s vámi chceme rozvíjet naše město, aby se nám vněm společně lépe žilo.

Pracujeme na rozvoji města a jeho místních částí

V zastupitelstvu města pracujeme již řadu let. Za tyto roky nás zastupovalo více osob a spolupracovali jsme s několika koaličními partnery, se kterými jsme se vždy dokázali dohodnout. Náš cíl byl však stále stejný – rozvíjet město pro lepší život všech občanů.

Když jsme poprvé vstoupili do zastupitelstva, věděli jsme, že nás čeká tvrdá práce. Město v té době bylo značně zadluženo. Naší snahou bylo město co nejdříve oddlužit a přitom naplánovat projekty, které městský dluh nezatíží, a přesto budou významným přínosem pro město i jeho místní části.

Při realizaci projektů jsme v maximální možné míře také využívali financování z dotačních programů a národních zdrojů. V první řadě jsme se zaměřili na budování významných inženýrských sítí – kanalizace, tedy projektů, které „nejsou vidět“. Vybudování inženýrských sítí umožnilo pokračovat dále na projektech, které „vidět jsou“ – veřejné osvětlení, chodníky, terénní úpravy zeleně, budování cyklostezek, opravy komunikací a dalších realizací.

Jak jsme již nastínili, projektů a realizací máme za sebou opravdu mnoho a další výziamné projekty jsou zpracovávány nebo plánovány.

Některé významné realizace
Inženýrské sítě – kanalizace (Slatiňany, Škrovád, Trpišov)
Rekonstrukce Švýcárny
Nová okna,fasáda apřístavba
budovy ZŠ
Zateplení MŠ a pořízení nového
topného systému
Výstavba dětských hřišť
Oprava hřbitova v Kunčí
Nové brány na hřbitov

V rámci našeho působení v zastupitelstvu jsme zajistili i prostředky pro menší projekty a drobné investice – opravy veřejných budov, napít Společenský dům.

Záleží nám i na kulturním a společenském vyžití občanů. Pravidelně se konají např. cestovatelské besedy, Laskavé večery a další drobné akce probíhají v průběhu celého roku. Mezi nejoblíbenější a hojně navštěvované společenské akce patří např. Slatiňanské pozastavení, Vánoční jarmark nebo Městský ples. Rádi budeme v tomto trendu pokračovat a to s větším finančním důrazem na podporu místních zájmových spolků a organizací v našem městě.

 

 

Událost

Odkaz: volby-2022-SNK-letak.pdf (skenováno, neposkytli PDF)

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.