Předvolební rozhovor s kandidátkou do parlamentu Janou Bulisovou

Jana Bulisová - Slatiňany

První dotaz: Strany Volný blok založila v Praze v roce 2011 Jana Bobošíková, která vychází z pozadí komunistické strany a zviditelnila se několika pokusy o ovládnutí České televize. Naposledy se o to snažila prostřednictvím své kolegyně ze svého Institutu svobody a demokracie Hanou Lipovskou, kterou z osobností podporuje např. dříve hradecký a nyní pražský biskup Jaroslav Dominik Duka.

Zde bych Vás opravila. Jana Bobošíková se nesnaží o ovládnutí České televize, ale, spolu s Hanou Lipovskou,,o její osvobození od lidí, kteří zneužívají svého postavení v ČT a stejně tak zneužívají koncesionářské poplatky na propagandu jediného uznávaného názoru namísto objektivního informování občanů a to v mnoha oblastech, nejen co se politiky a problematiky spojené s Covidem týče. Paní Hana Lipovská je velmi inteligentní mladá dáma a jistě tedy není pouhým nástrojem paní Bobošíkové nápomocným k dosažení jejích cílů. Vše je jinak. Obě dámy se rozhodly jít proti proudu a takřka proti všem, aby upozornily na to, jak se v České televizi mrhá penězi, na střet zájmů pana Dvořáka, na neobjektivnost a názorovou nevyrovnanost vysílání ČT, atd.

Jak a kdy jste se Vy osobně dostala do spojení s těmito lidmi?

Otázkou je, koho myslíte „těmito lidmi“. Pokud jde o příznivce, sympatizanty a členy Volného bloku, pak s většinou z nich jsem se setkávala od loňského podzimu, kdy jsem se spolu s manželem začala aktivně účastnit téměř všech protestních akcí, demonstrací a pod. Ve stejné době již byly více slyšet názory a postoje pana Lubomíra Volného a mnoha lidí, kteří odmítají hrát hru na Covid, se postupně připojilo právě k volnému bloku.

Jakých aktivit jste se účastnili dosud, nebo se zaměřujete jen na předvolební činnost a těžiště svých záměrů si necháváte až na případnou účast v parlamentu?

Již rok se aktivně stavím proti nezákonným opatřením vlády, snažím se lidem otevírat oči a šířit informace, které se k lidem z mainstreamových médií nedostanou. Hájila jsem právo mých synů na účast na školním vzdělávání bez podmínek, tak jak jim je zaručeno ústavou. Nicméně ve Slatiňanské škole bylo trváno na dodržování nezákonných opatření a po několikerém doporučení ze strany pana ředitele, jsem syny převedla na jinou školu, kde mohou svobodně dýchat.

Rétorika Vaší strany se dosti podobá Okamurově SPD, komunistům a Trikoloře. V čem jste jiní, lepší? Netříštíte příliš síly těchto národoveckých, tzv. nesystémových stran?

Nemyslím si, že bychom cokoliv tříštili. My lidi spojujeme. Speciálně od SPD k nám lidé přecházejí a to proto, že jsou zklamaní současným stavem této strany, kdy její hlavní představitelé něco jiného říkají, něco jiného dělají. Ale mým cílem určitě není hanět jakoukoliv stranu. Každý volič je svéprávný občan a může si informace dohledat sám. Třeba ze záznamů hlasování jednotlivých klubů a poslanců při projednávání důležitých bodů.

Volební program může někoho překvapit razancí, co všechno byste chtěli zrušit. Máte promyšleno, jak jinak by ty věci fungovaly? Vyberu:

Vystoupíte z EU:

Evropská Unie vznikla pro „zkrocení“ vášní největších mocností, které vedly k válkám v Evropě v posledních 300 /> Pokud se EU rozpadne, kdo přiměje Německo, Francii či Itálii, aby pustily na své trhy naše zboží, díky kterému máme nízkou nezaměstnanost a vysokou životní úroveň?

Vaše otázky týkající se EU jsou dle mého názoru dost proeurounijně laděné. :-))) Vlastně jako byste mi podsouval, že bez EU to nejde. To je omyl.

– pokud EU vznikla pro „zkrocení“ mocností, pak možná naoko. O dění v naší zemi momentálně mnohem více rozhodují velké státy EU, než my sami. Němci nás sice fyzicky neokupují, ale právní normy, kterými se musí náš stát řídit, jsou stejně, ne-li více nebezpečné a stojí nás nemalé prostředky.

EU nám také pomáhá prosadit se i své zájmy na globálním trhu a i tam to je těžké. Opravdu věříte, že Čína nebo Indie nebo Rusko bude mít kapacitu jednat vedle USA, Austrálie či Indie taky s nějakou Českou Republikou či V4?

– ještě před vstupem do EU Česká republika (Československá republika) vyvážela své zboží do celého světa. Obnovíme-li tradiční české podniky a výrobu v té kvalitě jakou mývaly kdysi, nemáme se čeho bát.

Věříte, že se v rámci V4 dokážeme domluvit na společném postupu, když třeba s Polskem jsme dokonce https://cs.wikipedia.org/wiki/Sedmidenn%C3%AD_v%C3%A1lka _blank rel="noopener">krátce válčili a se Slovenskem jsme se poměrně nedávno rozdělili za velké podpory obyvatel obou stran?

– spíše než globální trh by nás nyní mělo zajímat, jak vrátit České republice soběstačnost, o kterou jsme, díky podřízenosti EU, přišli.

O zákonech rozhoduje český parlament, ne neziskovky.
Jaké neziskovky rozhodují o kterých zákonech a proč pro ně poslanci hlasují?

Jde o politické neziskovky, které lobují v parlamentu za své zájmy, ne zájmy většinové populace. A proč pro ně hlasují? :-))) Je to obchod…

Nepřípustné jsou: omezování svobody a jakákoliv cenzura.
Jaká je v ČR cenzura a omezování svobody ve srovnání s tím, co je na Východ nebo co bylo za totality? Je na světě nějaká země, kde z pohledu vaší strany svoboda funguje dobře?

Otázka je, co myslíte Východem a totalitou? Jde-li o srovnání s obdobím před rokem 1989, pak jsme se díky politické korektnosti, genderu a podobným nesmyslům dostali do stavu, kdy by se člověk pomalu bál (a mnozí se opravdu bojí) projevit svůj osobní názor. O tom, co je pravda třeba na facebooku rozhoduje pár jedinců podle toho, co se hodí a odpovídá názorům vládnoucích elit. To jistě není v pořádku. Na západ od nás je to snad ještě horší a to především v otázkách náboženských. Tam může jít za názor na islám i o život.

Jsme ekologové, ne ekoteroristé. Žádný „Green Deal“!
Ok, jak tedy byste jinak řešili extrémní produkci CO2, kterého už teď je nejvíce za poslední milion let a produkce neustále roste? Jak si představujete, že vaše řešení v rámci Evropy prosadíte?

Nadprodukce CO2 jistě není největší problém lidstva. Koneckonců rostliny jej potřebují ke svému životu a je nezbytnou součástí procesu zvaného fotosyntéza, při kterém rostliny pomocí zeleného barviva přeměňují CO2 na kyslík. (velmi zjednodušeně řečeno). A hovořit o stavu CO2 před milionem, nebo destitisíci lety??? A s takovými neověřitelnými údaji pracovat? To mi připadá přinejmenším bláznivé.

Jako mnohem děsivější vnímám nadprodukci plastových obalů a zbytečných ochranných pomůcek, ke které došlo v souvislosti s vydávanými opatřeními.

Vystoupíme z NATO. Obnovíme obranyschopnost země. Obranná spolupráce v rámci V4 + Rakouska.
To je utopie. Ze zemí V4 chce z NATO vystoupit jen Maďarsko. Opravdu věříte, že tyhle dvě země se dokážou domluvit a vybudovat společnou obranu proti USA, Rusku, Číně, Německu, Iránu, když ani nemáme společné hranice? Druhý globální vojenský hráč je v našem okolí Rusko, tak byste radši požádali o ochranu to?

Nedopustíme vznik No-go zón.
Co tím máte v případě ČR na mysli – Romské komunity? Mají členové Vaší strany s touto problematikou už nějaké zkušenosti, jsou za vámi za těch 10 let už nějaké výsledky?

Zde určitě není myšlena konkrétní komunita. Já osobně znám mnoho našich spoluobčanů romského původu, kteří jsou zapojeni do běžného života, stejně jako zde žijící občané jiných národností. Chtějí zde žít a tak respektují naše společenské normy, pracují, dodržují zákony,…

Podíváme-li se ale na západ od nás, kde jsou takové no-go zóny běžné v každém větším městě, tak to je to, co my tu určitě nechceme. Rezolutně odmítáme kvóty na rozdělení ilegálních imigrantů.

několik slibů ve vašem volebním programu na následující volební období začíná:
Ústavně zaručíme ….Zrušíme kraje.

Ke změně ústavy potřebujete 3/5 většinu. Takové preference nemá ani ANO se svými marketingovými možnostmi a výhodou současné pozice ve vládě. Máte tyto sliby tedy nějak předjednané se stranami, se kterými se sejdete v parlamentu, anebo to jsou jen plané sliby?

Zde se jedná o prohlášení, které je podmíněno podporou voličů. Dostaneme-li dostatečný mandát, pak tyto sliby jistě naplníme.

Přestaneme plýtvat našimi penězi. Zabráníme odlivu zisku do zahraničí.
Věříte, že naše společnosti se samy bez spolupráce se zahraničím, dokáží na světovém trhu, kde je na každou komoditu pár výrobců, prosadit? Kde vezmeme čipy, hliník, stroje, jak se dostaneme na trhy, když vykážeme nadnárodní korporace?

Jak jsem již zmiňovala v jedné z předchozích odpovědí. Naše země v minulosti vyvážela své výrobky do celého světa.

Nicméně hlavním odlivem peněz do zahraničí jsou daňové úlevy a výhody, které tyto zahraniční firmy mají. Pokud chtějí zahraniční firmy využívat kvalifikovanou pracovní sílu, nebo pro ně levnou pracovní sílu našich občanů, nechť odvádí daně zde, v ČR.

Snížíme počet státních úředníků a omezíme moc nevolených byrokratů.
To Babiš sliboval taky a 14 tisíc dalších najal. Proč byste to vy měli dělat jinak? Když propustíte úředníky, kdo bude kontrolovat a řídit ta množství ochranářských opatření, které byste chtěli zavést? Kdo bude pomáhat lidem v exekuci a vyloučeným a připravovat školící materiály pro školství, když neziskovky zakážete a úředníky propustíte?

Tato otázka mne pobavila….. Proč bychom to my měli dělat jinak? Protože nejsme Babiš. 😊

Doba covidí nám ukázala, že i mnohem menší počet úředníků stačí. Znám pár lidí, kteří pracují na úřadech a v období lockdownů byli doma, za plný plat a do práce chodili třeba jen na jeden den v týdnu a svou práci stihli udělat.

Postavíme se západnímu progresivismu jako útoku na naše hodnoty a zvyklosti.
Které to jsou ty hodnoty a zvyklosti? A co to je „západní progresivismus“?
Západní progresivismus je totalitní ideologie, která nerespektuje zákony přírody. Vnucuje lidem, že pohlaví není dáno biologicky, ale že si ho můžeme vybrat. A pak nutit ostatní, aby tuto volbu respektovali.

Za mne….. pohlaví jsou dvě, manželství je svazek muže a ženy, rodiče jsou žena-matka a muž-otec a ti vychovávají děti a zodpovídají za ně. Vůbec se mi nelíbí, jak v dnešní době školy otevírají dveře mnohým neziskovkám, které pak dětem vykládají naprosté nesmysly o LGBT. A toto se velice často děje bez vědomí rodičů. Toto je nepřípustné. Škola má učit, vychovávat mají rodiče.

Vaše hlavní téma jsou opatření proti COVIDu.
Jak byste tedy tu pandemii a 3000 lidí na intenzivní péči řešila Vy a jak byste zajistila, že celá země bude spolupracovat?

Já jsem přesvědčená, že kdyby tato nemoc neměla takovou mediální podporu a reklamu, kdyby lidé nebyli dnem a nocí strašeni, kdyby se místo naprosto nesmyslných plošných opatření posílila prevence a podpora imunity (pohyb na čerstvém vzduchu, vitamíny, psychická pohoda,…), kdyby byli lidé včasně léčeni (a ne po telefonu, jak tomu často bylo), tak jich zdaleka tolik neskončilo na JIP. Víme více než rok o lécích, které fungují. Jenže jsou příliš levné a nikdo na nich nezbohatne. Celé je to opět jen o penězích.

A mimochodem….v naší zemi nebyla ani epidemie, natož pandemie…. 😉

 

Jeden komentář u “Předvolební rozhovor s kandidátkou do parlamentu Janou Bulisovou”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.