Předvolební zamyšlení

Blíží se komunální volby. Každé 4 roky vybíráme 21 osob, kterým dáváme důvěru k řízení našeho města. Budou rozhodovat, k čemu se použijí peníze z daní, kde se bude dát podle nového územního plánu stavět, o vzhledu města, které městské pozemky se komu prodají, jak budou fungovat sportoviště, veřejné osvětlení, plovárna či jestli investovat raději do kultury a zábavy. Budou moci mluvit do fungování školy a školky, veřejné dopravy a vodovodní sítě.

Jenže nebude na všechno. Takže se něco bude muset upřednostnit a ostatní nechat na příště. Co to bude? Někdo by bezpečnější ulice pro cyklisty, jiný zase co nejvíce veřejných parkovišť. Někdo běžecký ovál, repasi plovárny či kulturní dům. Co bude preferovat budoucí zastupitelstvo, jaké hodnoty uznávají strany a kandidáti, jak nahlížejí na uvedená témata a jak se to kryje s prioritami toho kterého z nás?

(pozn. red.: Cenzurováno – šedý text nebylo umožněno uveřejnit v Ozvěnách, protože by mohl být chápan jako předvolební kampaň, která je v rozporu s pravidly pro Ozvěny)12

Některé preference se dají poznat z předvolebních programů, ale složitějším tématům se programy přirozeně vyhýbají, protože není snadné na jednom řádku popsat fungující řešení (to umí jen populisté, jenže ti to zase neumí rozumně vyřešit). Programy nemohou být moc konkrétní také proto, že v žádné straně nemají všichni na všechno stejný názor a v zastupitelstvu hlasuje nakonec každý za sebe.

Letos však nemusíme zůstat jen u programů a osobních zkušeností s tím kterým jménem: Na www.slatinak.cz jsou pod záložku Volby postupně doplňovány volební programy, informace o stranách a také vybraná předvolební témata 2022:

Zatím jsou připravena témata: Plovárna; Odpady; Parkování, cyklisté, chodci nebo zeleň v ulicích; priority v opravě ulic; Vodné a stočné; nový Kulturní dům; Spartaku; Švýcárna; Územní plán a Centrum města a je možno přidávat další. U každého je stručně uvedeno, kam se téma posunulo za minulé volební období, jak se k němu stavěly minulé volební programy, co strany a kandidáti slibují do následujících voleb a pak ještě odkazy na související témata. Obsah je průběžně doplňován, čím později je otevřete, tím víc informací a názorů tam najdete.

Máte-li nějaké další téma, o které se chcete podělit, anebo informaci či názor k některému připravenému, tím spíše, jestli jste mezi kandidáty, doplňte je. Obsah bude vyváženější a společnosti prospěšnější.

Přál bych si, aby i v novém zastupitelstvu byli lidé, kteří mají sice různé priority, ale jsou ochotni věnovat čas a úsilí hledání řešení, které by vyhovělo i ostatním. Aby různě smýšlející respektovali navzájem své potřeby a snažili se hledat kompromisní řešení pro co nejvíce lidí, když už zde žijeme pohromadě, tak ať je to v pohodě. Tak má fungovat politika v demokratické zemi – konsensus spíš než konfrontace, která akorát ty druhé, až příště vyhrají, nutí zase všechno předělávat do opačného extrému. Tedy například aby ekolog našel ve městě dost zeleně (ale ne všude), zároveň motorista měl kde zaparkovat (ale ne všude), aby rodič z Presů mohl bez obav poslat dítě do školy na kole aspoň jednou bezpečnou cestou a zároveň chodec se nemusel proplétat mezi auty.

Robert Koblížek, www.slatinak.cz

  1. tajemník Josef Prokš telefonicky 22/8/2022[]
  2. z e-mailu z 22/8/2022 „redakční rada souhlasí (v počtu 4 hlasů) s otištěním Vašeho příspěvku do Ozvěn, ale bez odstavců 3 – 6“[]

Odkaz: Ozvěny 2022/9

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.