Návrh: Přehledové tabulky pro výdaje a příjmy rozpočtu sloučit do jedné

Nabízí se udělat jednu tabulku, kde příjmy a výdaje jen jako sloupce a přidat sloupec bilance s jejich rozdílem.

Stejné kapitoly dát proti sobě, podobné blízko k sobě.

Čísla mnohých kapitol a jejich struktura, hlavně u výdajů, je pevně dána zákonem.

Tato tabulka by šla použít pro každoroční schvalování rozpočtu pouze se sloupci „příjmy a výdaje“, tedy bez bilance a dalších případných sloupců. To ovšem nebrání, aby celá tabulka byla příloha nebo podklad ke schvalovanému dokumentu. Akorát by se tento nový formát tabulky musel zapracovat do Vnitřní směrnice o rozpočtu města – slatinak.cz.*1

 

Tabulka by byla veřejná. Po každé změně rozpočtu (zastupitelstvem nebo radou města) by se mohla aktualizovat.*2

návrh sloučené rozpočtové tabulky s bilancí

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.