Návrh: Přehodnotit velikost zásobního prostoru přehrad

Přehrady se záměrně neplní až po okraj, ale nechává se v nich vždy určitá rezerva pro záplavové vlny, která se nazývá prostor zadržení. Běžně plněný objem je zásobní prostor.

Např. přehrada Seč má prostor zadržení výšku 1,8m (4,3 až 2,5 m pod korunou přehrady).

Dá se předpokládat, že velikost těchto prostorů byla kalkulována na základě nějakých odhadů o možných záplavách a průtoků před desítkami let. Je možné, že např. kvůli klimatické změně, anebo změny charakteru zemědělské i jiné krajiny před přehradou, se změnily parametry pro výpočet těchto objemů a je možné, že by šlo takto zásobní prostor zvětšit na úkor prostoru retenčního. Např. zvýšením tohoto limitu o 60 cm by se získalo navíc odhadem 500 tis m3, tedy asi 4% kapacity nádrže. Pro srovnání – při úsporném průtoku v létě 2018 kolem 0,5 m3/s proteklo řekou za přehradou přibližně 0,5m3/s*60s/min*60min/h*24h/den=43 tis m3/den.

Samozřejmě stále je zde riziko, že přijde 500-letá povodeň a bude pak problém, jako se to stalo v Jižních Čechách a Praze v roce 2002, kterým ale předcházely 14 denní deště, na které možná mohly správci vodních děl reagovat dříve. Je třeba vždy vyvažovat mezi riziky z povodní a ze sucha.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.