Téma: Přehrada Křižanovice

Vodní přehrada na Chrudimce.

Výška hráze 32 m, šířka v koruně 6,6 m, v úrovni základů 21,0 m, délka v koruně 130,0 m, nadmořská výška koruny hráze 405,82 m n. m.

Nádrž Křižanovice slouží k

  • akumulaci vody pro vodárenské účely – úpravna vody Monako vodárenské skupiny Chrudim – Pardubice
  • zajištění minimálního zůstatkového průtoku v Chrudimce
  • akumulaci vody pro její energetické využití ve špičkové vodní elektrárně Práčov I. (max. 13 m3/s) a průtočné vodní elektrárně Práčov II. (4 m3/s)
  • zadržování povodní v korytě pod hrází v korytě pod hrází vyrovnávací nádrže
  • účelové rybí hospodářství se zákazem rybolovu, koupání a vstupu do ochranného pásma

V přehradní hrázi je umístěna malá vodní elektrárna s turbínou typu Banki o hltnosti 0,2 m3/s má při spádu 18,95 m instalovaný výkon 22 kW.

řez výpustí z přehrady směrem k Peklu
řez výpustí přehrady do přivaděče k elektrárně

Událost

Odkaz: www.pla.cz/planet/public/vodnidila/prehrada_krizanovice.pdf

Odkaz: zdroj: Vodní elektrárna Práčov na Chrimce 1947 – 2004 (VČE – elektrárny)

Jeden komentář u “Téma: Přehrada Křižanovice”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.