Návrh: Přepracovat Koncepci dopravy v klidu a učinit ji závaznou

Koncepce dopravy v klidu, která je používána na městě jako pomocný materiál pro rekonstrukci ulic.

V případě rekonstrukce Klášterní ulice se ukázalo, že není nijak závazná, ulice se nakonec (bez jakéhokoliv upozornění zastupitelů i občanů) udělala jinak – hlavně parkování.

Pokud by se podařilo koncepci dopravy v klidu

  1. aktualizovat společně s veřejností tak, aby s ní byla veřejnost seznámena, srozuměna a ideálně smířena a aby viděla, že i její připomínky byly aspoň vyslyšeny a jejich případné nezrealizování patřičně odůvodněno,
  2. učinit závaznou, tedy každou změnu předem a s dostatečným časem veřejně projednat a změny odargumentovat,

pak by budoucí rekonstrukce ulic mnohem lépe navazovaly a fungovaly, jak esteticky, tak hlavně funkčně. A lidi by byli jistě spokojenější, méně by nadávali.

Například teď ta koncepce vůbec neřeší cyklisty. Bere je jako ostatní motoristy, jako by neexistovali. Zavádí nové jednosměrky i pro cyklisty a to i tam, kde by pro cyklisty nemusely být. Na cyklisty se při její přípravě prostě zapomnělo. Ono objet navíc blok domů nebo ho objet 200 m po TGM není pro cyklistu taková brknačka jako pro auto. Takový cyklista pak spíš sáhne po autu, jestli má někam jet nebo poslat dítě do školy.

Dále by bylo dobré zapracovat do ní i budoucí chodníky. Chodců ubývá a na silnicích začíná být těsno. Nabízí se dva chodníky změnit v jeden, když už se tam musí nutně parkovat, než vytlačovat projíždějící. Ale ať se to pořádně veřejně prodiskutuje, co vlastně chceme na ulicích, jestli zeleň, parkoviště nebo osiřelé chodníky nebo jestli se tam bude ještě jezdit….

Dále není ve městě nějak systémově řešena spolupráce s ČEZ Distribucí ohledně budování podzemních vedení. Stávající praxe, kdy si každý buduje své podle svého vede k tomu, že se

  1. bourají nové ulice
  2. stavby elektrických přípojek se zbytečně prodražují, což vede ke zbytečnému odčerpávání alokovaných prostředků pro rekonstrukce

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.