Přerušení dodávek vody 17. května v ulicích Svatojánská a Souběžná

Vážení spoluobčané, tímto Vám oznamujeme, že dne 17. května 2023 bude provádět společnost VS Chrudim opravu a údržbu na vodovodním řadu. Z toho důvodu bude daný den od 8:00 do 13:00 přerušena dodávka pitné vody v ulicích Svatojánská a Souběžná. Rozsah oblasti dotčené odstávkou je vyznačen na přiloženém plánu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.