Téma: Přestavba parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství

Rada města odložila návrh parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství, Slatiňany, dle předloženého situačního výkresu, který vypracoval Ing. Matěj Slováček v červenci 2020.*2

Návrh předložil starosta.

Z diskuse na Radě vyplynul většinový názor, že se daná akce prozatím odloží. V diskusi zaznělo, že je nutno parkování na sídlišti řešit koncepčně, tj. nejdříve rozhodnout, zda bude město postupně budovat parkovací stání u bytových domů a bude vyprojektován vždy ucelený celek daného sídliště (a ne jedno parkoviště u bytového domu), nebo např. budou prodány pozemky jednotlivým SVJ a ty následně si vybudují parkoviště samy.*1

Město má samo o sobě mnohé chodníky, silnice a VO ve špatném technickém stavu a na ty by se mělo v následujících letech zaměřit + rekonstrukce topení a elektroinstalace na MŠ + plovárna a sportoviště Spartak. Zdroje rozpočtu města jsou velmi omezené a vždy jde o stanovení priorit.*1

Odkaz: *1 Stanislav Šťastný, místostarosta

Odkaz: *2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.