Návrh: Přestavba prodejny v Trpišově na malý obchod se společenským sálem

Výzva na webu města na podzim 2014:

Studie „Stavební úpravy a nástavba obchodu č.p. 93 Trpišov“
Předkládáme studii využití objektu obchodu v Trpišově. Dispoziční řešení je popsáno v průvodní zprávě a je patrno z přiložených výkresů. V přízemí je kromě prodejny a ordinace umístěna i společenská místnost. Podkroví je využito pro byt se samostatným vchodem.
Případné připomínky a podněty ke studii můžete předat na Odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Slatiňany!
Průvodní zpráva Půdorys 1.np Půdorys 2.np Pohledy Vizualizace

Jižní část budovy je navržena pro společenský prostor pro veřejnost. Zachována je samostatná místo pro lékaře a pohotovostní hygienické zařízení. Toto členění umožňuje variantní využití prostoru – jako pracoviště lékaře, jednoduché občerstvení, společenská místnost s možností výdeje občerstvení, případně i s využitím zázemí prodejny.

Kvalifikovaný odhad nákladů na rekonstrukci stavby včetně nutných venkovních úprav činí                                                   5 000 000,-  + DPH

Odkaz: web 17.9.2014

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.