Návrh: Přesunout kontejnery ve Škrovádě z návse k bývalé prodejně na druhé straně řeky

Aktualiazce 21/6/2023: Osadní výbor byl požádám městem o stanovisko a tento návrh zamítl1


Kontejnery na škrovádské návsi jsou sice praktické a dobře dostupné, ale kazí vzhled návsi a také komplikují dopravu, když u nich zastaví auto a vykládá do nich odpad.

Vznikl návrh přemístění kontejnerů z návsi Škrovád k bývalé prodejně (dnes Hospůdka Pod kopcem) na druhé straně řeky na asfaltovou plochu patřící městu 2.

Zastupitelstvo pověřilo 11.1.2023 městský úřad k prověření a přesunu v případě proveditelnosti.3

  1. Zápis z jednání osadního výboru Škrovád 5.4.2023 – slatinak.cz[]
  2. Parcelní číslo: 389/2; Katastrální území: Škrovád [749800]; Číslo LV: 10001; Výměra [m2]: 5071; Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí; Způsob využití: neplodná půda; Druh pozemku: ostatní plocha; Vlastnické právo: Město Slatiňany[]
  3. 4. Zasedání zastupitelstva města – úpravy rozpočtu, odměny zastupitelů, zástupce ve VaKu – slatinak.cz bod 13.1[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.