Prezentace společností pracujících s odpady k připravovanému novému výběrovému řízení od 2020

Na městském úřadě byla prezentace pro pracovníky města a členy Výboru pro životní prostředí o možnostech svozu odpadů před připravovaným výběrovým řízením.

Zúčastnily se dvě společnosti, které mají s odpady zkušenosti a přednesli zkušenosti z mnoha jiných měst a obcí:

 • firma JRK – optimalizace odpadového hospodářství (Robin Dufek a Kamila Rybová)
  • prezentace programu program ECONIT
   • usnadňuje analýzy, export do ISPOPu,
   • sledovat qrkódy,
   • kvalitu třídění
   • účty pro jednotlivé pracovníky
   • účty pro občany- sleduje co vytřídil i výši slev
   • identifikační karty pro sběrný dvůr – vytvářejí a rozdávají
   • www.chytreodpady.cz
 • firma ISES – společnost zabývající se zprávami o odpadu a přípravou výběrových řízení
 1. Svoz tříděného odpadu od domů výrazně zvyšuje efektivitu třídění a snižuje objem netříděného odpadu.
 2. Motivační systém evidující množství tříděného odpadu a mající následně vliv na poplatek tento efekt posiluje.
 3. Lze snížit četnost svozu směsného odpadu i na 1 x za 3 týdny či měsíc za předpokladu, že se vyřeší pravidelný svoz bioodpadu či zavede kompostování.
 4. Náklady na likvidaci směsného odpadu v následujících letech výrazně porostou.
 5. Vážení popelnic či pytlů se velmi prodraží, efektivnější se jeví evidence odevzdaného množství pytlů (nádob).
 6. Je záhodno diferencovat poplatek za odvoz směsného odpadu podle velikosti popelnice.

5 komentářů u „Prezentace společností pracujících s odpady k připravovanému novému výběrovému řízení od 2020“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.