Téma: Přeznačkovaná škrovádská náves

V červenci 2016 byly na škrovádské návsi instalovány další dopravní značky, celkem je zde na prostoru 30 x 20 m přes 20 značek a tak trochu připomíná dopravní hřiště.

Změna dopravního režimu (kde je hlavní) a nové značky byly instalovány proto, že nebylo vždy jasné, kdo má přednost, na což město údajně nějaký občan upozornil a požadoval vyřešení. Toto je výsledek, podle starosty město předložilo dva návrhy a tento byl policí preferován, proto byl realizován. Bohužel této instalaci nepředcházela žádná společenská diskuse, občané to zjistili, až když značky byly nainstalovány, kdy jim (nám) opravdu už asi nezbývá, než jen kroutit hlavou či nadávat.

A zrovna přes toto místo projíždí mnoho návštěvníků města a tak bychom měli být citlivější k jeho vzhledu.

>(dotaz občana 7.11.2016) obracím se na Vás ve věci neuvěřitelného množství dopravních značek, které letos na přelomu jara a léta, zaplavily náves ve Škrovádě a totálně tím tak znehodnotily poslední zbytky venkovského rázu tohoto místa. …..Pevně proto věřím, že tyto značky budou´z tohoto místa odstraněny, ideálně rovnou i s těmi odpudivými nádobami na tříděný odpad (pro ně by se našlo určitě vhodnějšího místo, než také přímo na návsi, hned vedle sochy J. Nepomuckého), protože nic z toho všeho, nemá rozhodně v takovém nádherném místě co pohledávat. Rád bych poznal na tuto věc Váš názor a dozvěděl se i o možnosti a rychlosti nápravy, v této absurdní věci
>(odpověď ze stav.odboru města 8.11.2016): původní požadavek byl přidat značku „dej přednost v jízdě od skal“, ale policie požadovala celkové řešení, připravili jsme 2 návrhy – jeden se značkami a druhý s předností zprava, policie ten s předností zprava zamítla, že „neboť navržená zóna neodpovídá platným předpisům pro navrhování zón 30. Přednost zprava lze navrhnout pouze v místě, kde je zajištěn nejen rozhled, ale také v místě, kde je povinnost dát přednost v jízdě jasně patrná. Dle názoru Policie ČR toto není v dané lokalitě zajištěno, jelikož komunikace mají různé šířkové poměry.“
Na základě požadavku Policie ČR byla úprava dopravního značení doplněna a takto také stanovena Městským úřadem Chrudim, odborem dopravy. Stanovení místní úpravy provozu proběhlo formou veřejné vyhlášky, tudíž každý občan měl možnost se v rámci tohoto řízení vyjádřit.

2 komentáře u „Téma: Přeznačkovaná škrovádská náves“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.