Návrh: Přiblížit klášter návštěvníkům města

Možná by mohla přibýt k budově bývalého kláštera informační tabule o jeho historii a současnosti, jako je třeba u kostela sv. Martina; možná by v klášterním parku mohla vzniknou meditační zahrada.


Historická budova kláštera má vchod z Nádražní ulice, kterou prochází žlutá turistická trasa a zároveň je na spojnici nádražízámek. Budovu před časem opustil DSS a získal ji soukromý majitel za účelem přestavby, ale zatím není jisté na co. Bydlí zde nadále komunita školských sester sv. Františka, která jej koncem 19. století postavila. Sestry tohoto řádu působí také v Hoješíně za Sečí.

K budově patří starobylý klidný park, který momentálně využívají zdejší sestry.

Přitom vchod není ani nijak označen a tak návštěvníci procházející kolem ani třeba nezjistí, co je to za budovu, k čemu slouží a sloužila, jaký v ní působí řád a že je v ní asi před 10ti lety opravená kaple, které je přístupná v době bohoslužeb, avšak ani ty nejsou nikde zvenku budovy zmíněny (informace o nich je na vývěsce u farního kostela sv. Martina u zámku a na webu ŘK farnosti).

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.