Návrh: Přidat lavičky do Nádražní ulice 🗺

Důležitá pěší trasa vede Nádražní ulicí od nádraží k TGM a pak dál přes lávku k zámku. V úseku dlouhém 800m od Rybníku u nádraží po lávku přes řeku zde nejsou lavičky. Senioři s horší chůzí, kteří přijeli vlakem navštívit zámek či město by možná ocenili možnost si v tomto úseku někde po cestě odpočinout na lavičce.

Byla-li by lavička u kláštera, mohla by se doplnit odpadkovým košem a informační tabulí o historii kláštera.

Lazar
Chodci Návrh Seniorům
Nádražní, Slatiňany Mapa

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.