Návrh: Přidat tabulku s úsporami a očekávanými příjmy a výdaji mimo rozpočet

K tabulce s ročními výdaji a příjmy by se doplnila druhá tabulka s ostatními dlouhodobými aktivy a očekávanými budoucími příjmy a výdaji (aspoň těmi významnými – miliony na účtu, slíbené dotace, které nejsou v tabulce výdajů a příjmů).

Tam by byly zůstatky a pak přesuny do/z té první tabulky, aby bylo jasné, jak a kdy se do toho sahalo.*1

Některé investiční akce počítají s financováním z úspor, ale k posouzení jejich oprávněnosti je dobré vědět, kolik ty úspory vlastně jsou.

Tabulka by byla veřejná. Po každé změně rozpočtu (zastupitelstvem nebo radou města) by se mohla aktualizovat.*2

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.