Téma: Příjemné bydlení

Oč nám jde v životě? Odkud přicházíme, co jsme a kam jdeme1? Jaký máme smysl života a jaký smysl vidíme ve vším životě na Zemi a ve vesmíru?2 Na tuto otázku si každý odpověděl a odpovídá celý život, i když si to možná ani neuvědomuje.

Odpovědi se asi budou lišit podle věku, stavu, doby i oblasti Země. Ale předpokládám, že většinou to bude mít něco s příjemným životem.

Hodně toho můžeme ovlivnit sami, hodně toho naopak změnit nejde a něco jde zlepšit jen společným úsilím. Na to se zde zaměříme.

  1. Odkud přicházíme? Co jsme? Kam jdeme? – Wikipedie (wikipedia.org)[]
  2. laické úvahy o smyslu života zajímavě rozvádí profesor Vladimír Smékal v přednášce Bůh a člověk hledající smysl – YouTube ; výpisky z přednášky[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.