Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou

řešilo a zamítlo zastupitelstvo:

17. Zasedání zastupitelstva 2021 – připomínky k územnímu plánu

 

 


Podáno 20.5.2019 na MÚ Chrudim; 5 podepsaných. Text dopisu:


Odesílatelé: viz níže uvedený soupis navrhovatelů

Městský úřad Chrudim
Odbor územního plánování a reg. rozvoje
oddělení územního plánování
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Slatiňany, 17. 5. 2019; naše č.j. 190515

Věc:  Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany

K územně plánovacímu návrhu Slatiňany předkládáme na základě informací z veřejného projednání 13.5.2019 následující připomínky:

1)     Plochy veřejné zeleně

 1. a) p.č. 154/1 a  154/10 v k.ú. Slatiňany (ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na ZV (veřejná zeleň) v souvislosti s uvažovaným přebudováním na parčík (https://www.slatinak.cz/?p=1943) pro ochránění proti zastavění v budoucnu.

2)     Plochy dopravní infrastruktury

 1. a) p.č. 664/3 a 154/15 v k.ú. Slatiňany (ve vlastnictví Města Slatiňany) změnit z využití SM na DS1 (ostatní komunikace) pro zachování dostupnosti plánovaného parčíku a pěší dostupnosti Sokolovny, která slouží momentálně jako hlavní kulturní centrum ve Slatiňanech pro případ, že se KC v Modele nepodaří zrealizovat (poté se může zrušit).

3)     Plochy izolační zeleně kolem nevzhledných účelových budov a průmyslových ploch v pohledových směrech na město (https://www.slatinak.cz/?p=9818) k napravení vzhledu města, který byl stavbou těchto budov změněn k horšímu. Podle informací, které zazněly na výše uvedeném veřejném projednání, změna využití ploch nebude mít vliv na stávající využití, ale předejde budoucí změně využití těchto ploch, ke kterým by mohlo dojít bez nutnosti změny ÚP. Další důvod shledávám v ochraně kvalitní půdy, která by pásem zeleně byla lépe chráněná než současnou intenzívní zemědělskou výrobou, která není momentálně ani společensky potřebná. Co se týče omezení možnosti užívání pro současné vlastníky má toto opatření obdobný dopad jako většina dalších projednávaných změn, kdy se nepřihlíží pouze na osobní zájem vlastníků.

 1. a) Pohled na město od Kochánovic
 2. i) p.č. 265/2 v k.ú. Škrovád (ve vlastnictví státu) změnit z využití NS na ZO (zeleň ochranná a izolační) nebo ZV (zeleň veřejná)
 3. ii) p.č. 313/8 v k.ú. Škrovád (ve města) změnit z využití NS na ZO (zeleň ochranná a izolační) nebo ZV (zeleň veřejná)

iii)    Poz. p.č. 246 v k.ú. Škrovád (ve vlastnictví Drobílková Veronika) změnit z využití NS na ZO (zeleň ochranná a izolační) nebo ZV (zeleň veřejná)

 1. b) Pohled na město od Chrudimi
 2. i) Část poz. p.č. 456/1 v k.ú. Slatiňany (ve vlastnictví p.Bálková a p.Šimonová) sousedící s p.č. 857 a 860 v šíři 15 metrů změnit z využití NZ na ZO (zeleň ochranná a izolační) nebo ZV (zeleň veřejná). Tento pozemek je také veden jako územní rezerva pro výrobní plochy R3S – V případě realizace této rezervy by bylo vhodné tento zelený pás posunout.
 3. c) pohled od Orle + hluk z obchvatu
 4. i) Část poz. p.č. 317/1 v k.ú. Slatiňany (ve vlastnictví p.Brunclíková a p.Kubelka) sousedící s budoucím obchvatem I/37 v šíři nejméně 15 metrů z důvodu estetického i částečně hlukového odstínění silnice a města.
 5. ii) Část poz. p.č. 312/1 v k.ú. Slatiňany (ve vlastnictví p.Harsová) sousedící s budoucím obchvatem I/37 v šíři nejméně 15 metrů z důvodu estetického i částečně hlukového odstínění silnice a města.

iii)    Část poz. p.č. 321/11 v k.ú. Slatiňany (ve vlastnictví p.Janoušek, p.Janoušková, p.Říhová) sousedící s budoucím obchvatem I/37 v šíři nejméně 15 metrů z důvodu estetického i částečně hlukového odstínění silnice a města.

 1. iv) Část poz. p.č. 843/8 a 843/11 v k.ú. Slatiňany (ve vlastnictví státu) sousedící s budoucím obchvatem I/37 v šíři nejméně 15 metrů z důvodu estetického i částečně hlukového odstínění silnice a města.

S pozdravem:

(5 podpisů)

 


připomínky k ÚP – příloha

Jeden komentář u “Připomínky k návrhu územního plánu města Slatiňany – zelené pásy a parčík před Sokolovnou

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.