Připravovaný Vodní zákon má pojmenovat a zmapovat sucho v krajině na státní a krajské úrovni

V reakci na boj se suchem schválili ministři návrh novely vodního zákona. Vláda navrhuje definovat pojmy sucha a nedostatku vody, uložit krajům a ministerstvům povinnost zpracovat pro území krajů i celé ČR plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody, ustanovit komisi pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody či zavést novou evidenci dohledu nad vodními díly. V nabídce jsou nové dotace na dostupnou a čistou vodu.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.