Připravuje se převedení oválu na město

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva, které připustilo převedení oválu a hřiště pod město za účel snazšího získání dotace na nový povrch, požádal Spartak o smazání zástavy, která vázne na jeho pozemku, aby mohlo dojít k převedení (prodeji za 1 Kč). Pohledávka krytá zástavou už byla před časem splacena, takže její vymazání je jen formalita.

Následně úřad připraví všechny další potřebné dokumenty (tj. znění smlouvy, znění věcného břemene atd). O definitivním převedení či prodeji však musí ještě rozhodnout zastupitelstvo ke schválení, protože současné usnesení říká pouze to, že to má Rada (potažmo úřad) připravit.

O koupi by mohlo tedy rozhodovat nejbližší zastupitelstvo 1. 4. 2020.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.