Téma: Přírodní památka Hrobka

Lesní remíz u Slavického potoka na cestě od seníku do Trpišova o rozloze ca. 1,5 ha. Pozemky jsou zejména v majetku města. Ochranné pásmo tvoří okolní pole a louhy v rozsahu 4,1 ha.

Název údajně vzpomíná hroby keltů, které zde byly nalezeny, kteří zde měli dočasné sídliště v době jejich osídlení např. okolí Nasavrk1.

Evidenční číslo Zvláště chráněného území (ZCHÚ) 123. Zřízena dokumentem Krajského úřadu „Nařízení Okresního úřadu Chrudim č. 5/96“ ze dne 29. 4. 1996.

Předmětem ochrany jsou některé vzácné rostliny (subatlantské širokolisté suché trávníky Bromion erecti, lilie zlatohlavá a bělozářka květnatá)

hranice chráněného území Hrobka a ochranné pásmo zakreslené do katastrální mapy. Zdroj: plán péče o PP Hrobka 2021-2030

  1. dle Jaroslava Korečka 14/1/2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.